Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is het hoogste gerecht dat oordeelt over klachten tegen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

 

 

Direct naar uitspraken van dit college