Samenstelling van het college

Het college bestaat uit ongeveer 80 leden. Een aantal leden, onder wie de voorzitter, is jurist en is afkomstig uit gerechtshoven, de Hoge Raad, de Raad van State of de wetenschap. De overige leden komen uit diverse beroepsgroepen in de gezondheidszorg.

Vooraanstaande medische specialisten uit het gehele land waarborgen de deskundigheid van het college in de diverse medische specialismen. Het zelfde geldt op hun werkterreinen voor de leden tandartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en apothekers. De secretaris is jurist.

Het college wordt ondersteund door een kleine administratieve en secretariele staf, bestaande uit de secretaris, drie plaatsvervangend secretarissen en drie administratieve medewerkers. Zij zijn in dienst van het Ministerie van VWS, Macro-Economische Vraagstukken Arbeidsvoorwaarden (MEVA).

Naamlijst Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (pdf 75kB)