Fysiotherapeut mag zijn beroep nooit meer uitoefenen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd diende een klacht in tegen de fysiotherapeut vanwege seksueel grensoverschrijdend handelen bij twee patiënten tijdens de behandelrelatie. Het tuchtcollege verklaart alle klachtonderdelen gegrond en ontzegt de fysiotherapeut het recht wederom in het BIG-register te worden ingeschreven.

Eindhoven – De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd diende een klacht in tegen de fysiotherapeut vanwege seksueel grensoverschrijdend handelen bij twee patiënten tijdens de behandelrelatie. Ook beklaagde de inspectie zich erover dat de fysiotherapeut inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van deze patiënten en hun behandeling niet heeft overgedragen aan een collega. Het tuchtcollege verklaart alle klachtonderdelen gegrond en ontzegt de fysiotherapeut het recht wederom in het BIG-register te worden ingeschreven.

Reden klachten

In oktober 2017 is de fysiotherapeut vanwege seksueel grensoverschrijdend handelen bij twee patiënten strafrechtelijk veroordeeld tot een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf. Daarnaast mocht hij gedurende vijf jaar niet meer zijn beroep van fysiotherapeut uitoefenen. Zijn inschrijving in het BIG-register is doorgehaald. De inspectie heeft het handelen van de fysiotherapeut ook onderzocht en heeft meermalen met hem gesproken. De fysiotherapeut heeft zijn onjuiste handelen erkend en gezegd dat hij niet meer wil terugkeren in de zorg.

In juli 2019 heeft de inspectie een rapport uitgebracht. De conclusie daarin is dat de fysiotherapeut zich seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen bij twee patiënten en inbreuk heeft gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer. Ook heeft de inspectie geconcludeerd dat de fysiotherapeut een ernstige bedreiging voor de veiligheid van cliënten of de zorg kan betekenen.

Standpunt fysiotherapeut

De fysiotherapeut heeft verklaard dat hij geen enkele procedure heeft tegengewerkt en altijd open en eerlijk is geweest. Hij heeft verklaard zijn fout te hebben ingezien en heeft daarvoor zwaar geboet. Nu wil hij naar de toekomst kijken. De fysiotherapeut verklaarde tijdens het mondelinge vooronderzoek dat hij het beroep van fysiotherapeut niet eens meer zou willen uitoefenen.

Oordeel tuchtcollege

De fysiotherapeut heeft de gedragingen erkend. Hij heeft in ernstige mate inbreuk gemaakt op de lichamelijke en emotionele integriteit van deze twee patiënten. Hiermee heeft de fysiotherapeut in strijd gehandeld met de professionele normen en de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening in ernstige mate overschreden. De klachtonderdelen zijn gegrond.

De fysiotherapeut is op dit moment niet ingeschreven in het BIG-register. Vanwege de ernst, aard en duur van de normoverschrijding moet een maatregel worden opgelegd die herhaling van het gedrag voorkomt. Het tuchtcollege kan niet vaststellen dat er geen kans op herhaling is. De fysiotherapeut is niet op de zitting verschenen en het tuchtcollege heeft aan hem daarom geen vragen kunnen stellen. De fysiotherapeut leed bovendien aan een depressie toen hij zei dat hij zijn beroep niet meer wilde uitoefenen.

Tijdens het mondelinge vooronderzoek heeft de fysiotherapeut gezegd dat de depressie nu voorbij is. Er is een nieuwe situatie en verweerder is op zoek naar een baan. Onduidelijk is wat voor werk de fysiotherapeut wil gaan doen. Niet uit te sluiten is dat de fysiotherapeut toch weer zijn beroep wil gaan uitoefenen. Dat hij in het verleden heeft gezegd dat hij dat niet meer wil doen, is daarvoor een onvoldoende garantie.

Opgelegde maatregel

Het tuchtcollege oordeelt dat de kans op herhaling van de verweten gedragingen aanwezig moet worden geacht. Vanwege de aard, ernst en duur van de normoverschrijding is en blijft sprake van een ernstige bedreiging van de patiëntveiligheid indien de fysiotherapeut opnieuw zou worden ingeschreven in het BIG-register. Daarbij is de omstandigheid dat de herhaaldelijke normoverschrijding plaatsvond in een periode waarin de fysiotherapeut deel uitmaakte van de ethiekcommissie van de KNGF ook van belang. Het tuchtcollege gaat er daarom vanuit dat hij zeer goed op de hoogte was van de geldende ethische normen, maar dit weerhield hem niet van de hem verweten gedragingen.

De volledige tekst van de uitspraak. Op een later moment volgt de gehele uitspraak nog op tuchtrecht.nl