Beleid bij zittingen en mondelinge vooronderzoeken t.a.v. Corona

Zittingen en mondelinge vooronderzoeken gaan door.
Ondanks de nieuwe maatregelen van 13 oktober 2020 gaan onze zittingen en mondelinge vooronderzoeken vooralsnog door zoals gepland, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Indien een zitting of mondeling vooronderzoek door omstandigheden toch niet door kan gaan, krijgen partijen rechtstreeks bericht van het betreffende tuchtcollege.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen geldt in beginsel nog steeds hetzelfde beleid ten aanzien van zittingen en vooronderzoeken. Er kunnen echter regionale verschillen bestaan, omdat ieder tuchtcollege afhankelijk is van derden voor het aantal zalen dat coronabestendig is gemaakt en aan hen beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zijn er afhankelijk van de vestigingslocatie noodgedwongen verschillen in het toelatingsbeleid voor publiek. Meer informatie per locatie staat onder contact.

Hoe wordt mijn veiligheid gewaarborgd als mijn zitting of mondeling vooronderzoek doorgaat?
De adviezen van het RIVM gelden ook binnen de gebouwen en zalen van de tuchtcolleges. Kom niet als u klachten heeft zoals koorts, hoesten of niezen en laat dit weten aan het secretariaat. Was voor en na de zitting/het vooronderzoek uw handen goed met zeep. Als u toch een keer moet hoesten of niezen, doe dit dan in een papieren zakdoekje of in uw elleboog. Hou altijd 1,5 meter afstand tot anderen. Het dragen van een mondkapje wordt dringend geadviseerd. Zodra u in de zittingszaal heeft plaatsgenomen, kunt u het mondkapje desgewenst weer afdoen.

Het aantal personen in de zaal wordt tot een minimum beperkt om de nodige afstand te kunnen houden. Daarom mag u maar één persoon meenemen. Dat kan uw gemachtigde zijn of iemand anders.  
Het is belangrijk dat u altijd tijdig aan de administratie van het tuchtcollege doorgeeft wie u wilt meenemen. Personen die niet zijn aangemeld, zullen niet worden toegelaten.
In bijzondere gevallen kan van het uitgangspunt van één extra persoon per partij worden afgeweken. U kunt daarvoor bellen met  het secretariaat.
De bode en de voorzitter van het college zullen u aanwijzingen geven waar u in het gebouw en in de zaal kunt gaan zitten. U wordt verzocht die aanwijzingen op te volgen.

Kan ik als journalist een zitting bijwonen?
De openbaarheid van zittingen is heel belangrijk. Daarom kunnen journalisten de zittingen in beginsel bijwonen. Op dit moment zijn  gerechtsgebouwen echter beperkt opengesteld voor publiek. Het aantal zitplaatsen voor publiek is minimaal.

Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden en registreren. Neem daarvoor op de gebruikelijke wijze via het persnummer contact op met het tuchtcollege waar de zitting wordt gehouden.
Met het oog op de veiligheid voor de gezondheid van alle betrokkenen kunnen beperkingen worden gesteld aan het aantal journalisten dat tot de zaal wordt toegelaten.

Kan ik als student een zitting bijwonen?
Studenten dienen contact op te nemen met het secretariaat van het betreffende tuchtcollege om zich aan te melden, omdat het aantal zitplaatsen voor publiek minimaal is.