Beleid bij zittingen en mondelinge vooronderzoeken t.a.v. Corona: zittingen en mondelinge vooronderzoeken gaan zo veel mogelijk door.

Onze zittingen en mondelinge vooronderzoeken gaan zo veel mogelijk door zoals gepland, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Indien nodig, kan hiervoor gebruik worden gemaakt van digitale communicatiemiddelen.
Als een zitting of mondeling vooronderzoek door omstandigheden toch niet door kan gaan, krijgen partijen rechtstreeks bericht van het betreffende tuchtcollege.

Meer informatie maatregelen

Hieronder staat meer informatie over maatregelen, zoals over het dragen van mondkapjes en het aantal personen in de zaal.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen geldt in beginsel nog steeds hetzelfde beleid ten aanzien van zittingen en vooronderzoeken. Er kunnen echter regionale verschillen bestaan, omdat ieder tuchtcollege afhankelijk is van derden voor het aantal zalen dat coronabestendig is gemaakt en aan hen beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast zijn er afhankelijk van de vestigingslocatie noodgedwongen verschillen in het toelatingsbeleid voor publiek. Meer informatie per locatie staat onder contact.

Hoe wordt mijn veiligheid gewaarborgd als mijn zitting of mondeling vooronderzoek doorgaat?
De adviezen van het RIVM gelden ook binnen de gebouwen en zalen van de tuchtcolleges.

  • Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen.
  • Per 1 december 2020 geldt er een mondkapjesplicht voor de gebouwen waar het tuchtcollege zitting en mondeling vooronderzoeken heeft. Zodra u in de zittingszaal heeft plaatsgenomen, kunt u het mondkapje desgewenst weer afdoen.
  • Kom niet als u klachten heeft zoals koorts, loopneus, hoesten of niezen en laat dit weten aan het secretariaat.
  • Als u toch een keer moet hoesten of niezen, doe dit dan in een papieren zakdoekje of in uw elleboog.
  • Was voor en na de zitting/het vooronderzoek uw handen grondig met zeep.
  • Het aantal personen in de zaal wordt tot een minimum beperkt om de nodige afstand te kunnen houden. Daarom worden alleen de partijen en hun gemachtigden toegelaten tot de zitting.
  • In bijzondere gevallen kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. U kunt daarvoor een (gemotiveerd) verzoek indienen tot één week voor de zitting.
  • De bode en de voorzitter van het tuchtcollege geven u aanwijzingen waar u in het gebouw en in de zaal kunt gaan zitten. U wordt verzocht die aanwijzingen op te volgen.

Kan ik als journalist een zitting bijwonen?
De openbaarheid van zittingen is heel belangrijk. Daarom kan in beginsel een journalist de zittingen bijwonen. Op dit moment zijn gerechtsgebouwen echter beperkt opengesteld voor publiek en is het aantal zitplaatsen voor publiek minimaal.

Indien u als journalist een zitting wilt bijwonen, kunt u daarvoor op de gebruikelijke wijze via het persnummer contact opnemen met het tuchtcollege waar de zitting wordt gehouden.

Kan ik als student een zitting bijwonen?
Op dit moment is het helaas niet mogelijk voor studenten om een zitting bij te wonen.