College van Medisch Toezicht

Het College van Medisch Toezicht beoordeelt of een zorgverlener geschikt is voor zijn werk als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke conditie of van zijn gewoonte van drankmisbruik of van misbruik van verdovende middelen. Alleen de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd kan voordragen.

Ingekomen en afgehandelde zaken

In 2017 is er één voordracht ingediend. Er zijn geen zaken afgehandeld.

Overzicht zaken 2013 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017
Ingekomen zaken 2 4 1 1 1
Afgehandelde zaken 2 4 2