Afgehandelde zaken

Op deze pagina vindt u de cijfers over beslissingen na zitting en raadkamer, genomen beslissingen gerangschikt naar effect op klacht, de afgehandelde zaken per beroepsgroep en specialisme en de aard van de afgehandelde zaken.

Afhandeling beroepszaken

Afhandeling beroepszaken
Afhandeling beroepszaken, totaal 483
Beslissingen na zitting356
Beslissingen na raadkamer97
Beroep ingetrokken30
Brontabel als csv (121 bytes)

Beslissing na behandeling ter zitting

Beslissing na behandeling ter zitting
Beslissing gewezen na behandeling ter zitting, totaal 356
Beroep niet-ontvankelijk7
Behandeling gestaakt0
Bevestiging beslissing RTG278
Vernietiging beslissing RTG71
Brontabel als csv (176 bytes)

Beslissingen na behandeling ter zitting

Aantal % van totaal
Klacht ingetrokken ter zitting
Behandeling gestaakt
Terugverwezen naar RTG 2 <1
Niet-ontvankelijk 16 4
Gegrond 99 28
Gegrond, geen maatregel 9
Waarschuwing 601
Berisping 16
Verbod tot herinschrijving 2
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 52
Gedeeltelijke ontzegging 2
Daarhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 53
Ongegrond/afwijzing 239 67
Totaal 356 100

1 54 beroepsbeoefenaren zijn gewaarschuwd; aan één van hen is in twee hoedanigheden een waarschuwing opgelegd.

2 Aan 4 beroepsbeoefenaren is een schorsing opgelegd.

3 Aan 3 beroepsbeoefenaren is een doorhaling opgelegd. Aan 2 van hen is dat gebeurd in 2 hoedanigheden.

Aantal % van totaal
Beroep niet-ontvankelijk 7 2
Behandeling gestaakt
Bevestiging beslissing RTG 278 78
Vernietiging beslissing RTG 71 20
Totaal 356 100

In beroep genomen beslissingen na zitting gerangschikt naar effect op klacht

Aantal % van totaal

Beslissing RTG: niet-ontvankelijk

Beslissing CTG:

Niet-ontvankelijk in het beroep 4 1
Bevestiging beslissing RTG 10 3
Vernietiging beslissing RTG 7 2

Beslissing RTG: ongegrond

Behandeling gestaakt

Beslissing CTG:

Niet-ontvankelijk in het beroep 2 <1
Bevestiging beslissing RTG 219 62
Vernietiging beslissing RTG 14 4
In tegenstelling tot RTG vond CTG de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond:
het CTG legde geen maatregel op
Het CTG legde een waarschuwing op 12
Het CTG legde een berisping op 2
Beslissing van RTG: gegrond Aantal % van totaal

Behandeling gestaakt

Beslissing van CTG:

Niet-ontvankelijk in het beroep 1 <1
Bevestiging beslissing RTG 49 14
Vernietiging beslissing RTG 50 14
In tegenstelling tot RTG vond CTG de klacht ongegrond 18

Net als RTG vond CTG klacht gegrond en:

legde het CTG een lichtere maatregel op 20
legde het CTG een gelijke maatregel op 8
legde het CTG een zwaardere maatregel op 4
Totaal 356 100

In beroep genomen beslissingen na raadkamer

In beroep genomen beslissingen na raadkamer
In beroep genomen beslissingen na raadkamer, totaal 97
Beroep niet-ontvankelijk50
Bevestiging beslissing32
Vernietiging n-o en klacht ongegrond
Onbevoegd
Staakt de behandeling
Terug verwezen naar het RTG15
Herstel

Beroepszaken worden in raadkamer behandeld wanneer de klager niet-ontvankelijk is (bijvoorbeeld: wanneer de klacht is gericht tegen een niet BIG-geregistreerde of wanneer klager geen belanghebbende is) en ook wanneer de persoon die in beroep is gekomen niet-ontvankelijk is (bijvoorbeeld als het beroep te laat is ingesteld of klager geeft niet aan wat het bezwaar is tegen de beslissing in eerste aanleg). In alle overige gevallen wordt de zaak op een openbare zitting behandeld.

Brontabel als csv (230 bytes)

Beroepszaken, uitgesplitst naar indiener beroep

Beroepszaken, uitgesplitst naar indiener beroep
Beroepszaken, uitgesplitst naar indiener beroep, totaal 483
Oorspronkelijke klager411
Oorspronkelijke verweerder69
Inspecteur voor de Gezondheidszorg3

In 3 gevallen kwam de IGJ, als oorspronkelijke klager, in beroep.

Brontabel als csv (159 bytes)

Afgehandelde zaken per beroepsgroep

Afgehandelde zaken per beroepsgroep
Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 483
Apotheker3
Arts327
Fysiotherapeut7
Gezondheidszorgpsycholoog51
Physician assistant1
Psychotherapeut11
Tandarts28
Verloskundige2
Verpleegkundige29
Onbekend of niet BIG-geregistreerd24
Brontabel als csv (256 bytes)

Afgehandelde zaken naar specialisme apotheker

Aantal % van totaal
Ziekenhuisfarmacie
Overige apothekers 3 100
Totaal 3 100

Afgehandelde zaken naar specialisme arts

Aantal % van totaal
Anesthesiologie 6 2

Arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde

22 7
Arbeid en gezondheid-verzekeringsgeneeskunde 17 5
Cardiologie 2 <1
Cardio-thoracale chirurgie 1 <1
Dermatologie en venerologie 6 2
Heelkunde 18 6
Huisartsgeneeskunde 58 18
Interne geneeskunde allergologie
Interne geneeskunde 13 4
Keel-neus-oorheelkunde
Kindergeneeskunde 2 <1
Klinische genetica
Klinische geriatrie 3 1
Longziekten en tuberculose 1 <1
Maag-, lever- en darmziekten 4 1
Maatschappij en gezondheid
Medische microbiologie
Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten
Neurochirurgie
Neurologie 14 4
Nucleaire geneeskunde
Obstetrie en gynaecologie 7 2
Oogheelkunde 4 1
Orthopedie 12 4
Ouderengeneeskunde 11 3
Pathologie
Plastische chirurgie 4 1
Psychiatrie 81 25
Radiologie 3 1
Radiotherapie
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde 1 <1
Urologie 4 1
Zenuw- en zielsziekten
Overige artsen 33 10
Totaal 327 100

* inclusief artsen in opleiding tot specialist

Afgehandelde zaken naar specialise gezondheidszorg-psycholoog

Aantal % van totaal
Klinische neuropsychologie
Klinische psychologie 1 2
Overige gezondheidszorgpsychologen 50 98
Totaal 51 100

Afgehandelde zaken naar specialisme tandarts

Aantal % van totaal
Dento-maxillaire orthopaedie
Mondziekten en kaakchirurgie 2 7
Overige tandartsen 26 93
Totaal

28

100

Afgehandelde zaken naar specialisme verpleegkundige

Totaal % van totaal
Acute zorg bij somatische aandoeningen
Chronische zorg bij somatische aandoeningen
Geestelijke gezondheidszorg 1 3
Intensieve zorg bij somatische aandoeningen 1 3
Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
Overige verpleegkundigen 27 93
Totaal 29 100

Aard van de afgehandelde beroepen

Aard van de afgehandelde beroepen
Aard van de afgehandelde beroepen, totaal 483
Alcoholmisbruik
Financieel onjuist handelen5
Geen of onvoldoende zorg87
Geestelijke toestand
Grensoverschrijdend gedrag16
Lichamelijke toestand
Niet of te laat komen1
Niet of te laat verwijzen5
Onheuse bejegening16
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose192
Onjuiste verklaring of rapport68
Onvoldoende informatie16
Onzorgvuldige dossiervorming5
Opiumwetmiddelenmisbruik
Schending beroepsgeheim19
Overige klachten53
Brontabel als csv (499 bytes)