Afgehandelde zaken

Op deze pagina vindt u de cijfers over beslissingen na zitting en raadkamer, genomen beslissingen gerangschikt naar effect op klacht, de afgehandelde zaken per beroepsgroep en specialisme en de aard van de afgehandelde zaken.

Afhandeling beroepszaken

Afhandeling beroepszaken
Afhandeling beroepszaken, totaal 483
Beslissingen na zitting356
Beslissingen na raadkamer97
Beroep ingetrokken30
Brontabel als csv (121 bytes)

Beslissing na behandeling ter zitting

Beslissing na behandeling ter zitting
Beslissing gewezen na behandeling ter zitting, totaal 353
Beroep niet-ontvankelijk6
Behandeling gestaakt6
Bevestiging beslissing RTG289
Vernietiging beslissing RTG52
Brontabel als csv (176 bytes)

Beslissingen na behandeling ter zitting

Aantal % van totaal
Klacht ingetrokken ter zitting
Behandeling gestaakt 5 >1
Terugverwezen naar RTG 1 <1
Niet-ontvankelijk 32 9
Gegrond 78 22
Gegrond, geen maatregel 6
Waarschuwing 44
Berisping 17
Verbod tot herinschrijving 0
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 71
Gedeeltelijke ontzegging 0
Daarhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 42
Ongegrond/afwijzing 237 67
Totaal 353 100

1 Aan 5 beroepsbeoefenaren is een schorsing opgelegd; aan 1 van hen is dat gebeurd in twee hoedanigheden en tegen 1 van hen zijn twee procedures gevoerd waar in beide gevallen een schorsing is opgelegd

2Aan 3 beroepsbeoefenaren is een doorhaling opgelegd; aan 1 van hen is dat gebeurd in twee hoedanigheden

Aantal % van totaal
Beroep niet-ontvankelijk 6 1
Behandeling gestaakt 6 <1
Bevestiging beslissing RTG 289 83
Vernietiging beslissing RTG 52 15
Totaal 353 100

In beroep genomen beslissingen na zitting gerangschikt naar effect op klacht

Aantal % van totaal

Beslissing RTG: niet-ontvankelijk

Beslissing CTG:

Niet-ontvankelijk in het beroep 3 <1
Bevestiging beslissing RTG 25 7
Vernietiging beslissing RTG 5 >1

Beslissing RTG: ongegrond

Behandeling gestaakt

Beslissing CTG:

5 >1
Niet-ontvankelijk in het beroep 1 <1
Bevestiging beslissing RTG 220 62
Vernietiging beslissing RTG 14 4
In tegenstelling tot RTG vond CTG de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond:
Het CTG legde geen maatregel op 1
Het CTG legde een waarschuwing op 8
Het CTG legde een berisping op 1
Beslissing van RTG: gegrond Aantal % van totaal
Behandeling gestaakt 1 <1
 

Beslissing van CTG:

Niet-ontvankelijk in het beroep 2 <1
Bevestiging beslissing RTG 44 12
Vernietiging beslissing RTG 33 9
In tegenstelling tot RTG vond CTG de klacht ongegrond 14

Net als RTG vond CTG klacht gegrond en:

legde het CTG een lichtere maatregel op 16
legde het CTG een gelijke maatregel op 1
legde het CTG een zwaardere maatregel op 2
Totaal 353 100

In beroep genomen beslissingen na raadkamer

In beroep genomen beslissingen na raadkamer
In beroep genomen beslissingen na raadkamer, totaal 82
Beroep niet-ontvankelijk37
Bevestiging beslissing40
Vernietiging n-o en klacht ongegrond
Onbevoegd
Staakt de behandeling3
Terug verwezen naar het RTG2
Herstel

Beroepszaken worden in raadkamer behandeld wanneer de klager niet-ontvankelijk is (bijvoorbeeld: wanneer de klacht is gericht tegen een niet BIG-geregistreerde of wanneer klager geen belanghebbende is) en ook wanneer de persoon die in beroep is gekomen niet-ontvankelijk is (bijvoorbeeld als het beroep te laat is ingesteld of klager geeft niet aan wat het bezwaar is tegen de beslissing in eerste aanleg). In alle overige gevallen wordt de zaak op een openbare zitting behandeld.

Brontabel als csv (230 bytes)

Beroepszaken, uitgesplitst naar indiener beroep

Beroepszaken, uitgesplitst naar indiener beroep
Beroepszaken, uitgesplitst naar indiener beroep, totaal 462
Oorspronkelijke klager403
Oorspronkelijke verweerder58
Inspecteur voor de Gezondheidszorg en Jeugd1

*In 3 gevallen kwam de IGJ, als oorspronkelijke klager, in beroep.

Brontabel als csv (168 bytes)

Afgehandelde zaken per beroepsgroep

Afgehandelde zaken per beroepsgroep
Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 462
Apotheker3
Arts319
Fysiotherapeut6
Gezondheidszorgpsycholoog32
Physician assistant
Psychotherapeut8
Tandarts22
Verloskundige2
Verpleegkundige50
Onbekend of niet BIG-geregistreerd20
Brontabel als csv (254 bytes)

Afgehandelde zaken naar specialisme apotheker

Aantal % van totaal
Ziekenhuisfarmacie
Overige apothekers 3 100
Totaal 3 100

Afgehandelde zaken naar specialisme arts

Aantal % van totaal
Anesthesiologie 4 >1

Arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde

23 7
Arbeid en gezondheid-verzekeringsgeneeskunde 24 8
Cardiologie 6 2
Cardio-thoracale chirurgie
Dermatologie en venerologie 1 <1
Heelkunde 21 7
Huisartsgeneeskunde 54 17
Interne geneeskunde allergologie
Interne geneeskunde 8 3
Keel-neus-oorheelkunde 1 <1
Kindergeneeskunde 4 >1
Klinische genetica
Klinische geriatrie
Longziekten en tuberculose 5 >1
Maag-, lever- en darmziekten 3 <1
Maatschappij en gezondheid 3 <1
Medische microbiologie
Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten
Neurochirurgie 4 1
Neurologie 8 3
Nucleaire geneeskunde
Obstetrie en gynaecologie 6 2
Oogheelkunde 2 <1
Orthopedie 8 3
Ouderengeneeskunde 8 3
Pathologie
Plastische chirurgie 4 >1
Psychiatrie 69 21
Radiologie 1 <1
Radiotherapie
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde 2 <1
Urologie 9 3
Zenuw- en zielsziekten
Overige artsen 41 13
Totaal 319 100

* inclusief artsen in opleiding tot specialist

Afgehandelde zaken naar specialisme gezondheidszorg-psycholoog

Aantal % van totaal
Klinische neuropsychologie
Klinische psychologie 2 6
Overige gezondheidszorgpsychologen 30 94
Totaal 32 100

Afgehandelde zaken naar specialisme tandarts

Aantal % van totaal
Dento-maxillaire orthopaedie
Mondziekten en kaakchirurgie 4 18
Overige tandartsen 18 82
Totaal

22

100

Afgehandelde zaken naar specialisme verpleegkundige

Totaal % van totaal
Acute zorg bij somatische aandoeningen 1 2
Chronische zorg bij somatische aandoeningen 3 6
Geestelijke gezondheidszorg
Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
Overige verpleegkundigen 46 92
Totaal 50 100

Aard van de afgehandelde beroepen

Aard van de afgehandelde beroepen
Aard van de afgehandelde beroepen, totaal 462
Alcoholmisbruik
Financieel onjuist handelen2
Geen of onvoldoende zorg95
Geestelijke toestand
Grensoverschrijdend gedrag9
Lichamelijke toestand
Niet of te laat komen2
Niet of te laat verwijzen3
Onheuse bejegening14
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose162
Onjuiste verklaring of rapport91
Onvoldoende informatie17
Onzorgvuldige dossiervorming1
Opiumwetmiddelenmisbruik1
Schending beroepsgeheim15
Overige klachten50
Brontabel als csv (499 bytes)