Wrakingen en klachten tegen college

Op deze pagina vindt u de cijfers over wrakingsverzoeken en  klachten tegen het college.

Wrakingsverzoeken

Ingekomen wrakingsverzoeken 2
Afgehandelde wrakingsverzoeken 5
Beslissing na behandeling ter zitting
Verzoek ingetrokken
Berusting
Niet-ontvankelijk
Afwijzing 5
Toewijzing
Totaal 5

Overzicht wrakingsverzoeken 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018 2019
Ingekomen wrakingsverzoeken 5 17 1 11 2
Afgehandelde wrakingsverzoeken 5 17 1 8 5

Klachten over het college

Ingekomen klachten 4
Afgehandelde klachten 4
Beslissing:
Gegrond
Ongegrond 4
Niet in behandeling genomen

Overzicht klachten over het college 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018 2019
Ingekomen klachten 10 4 2 10 4
Afgehandelde klachten 10 4 2 10 4