Afgehandelde klachten

Op deze pagina vindt u de afgehandelde klachten per beroepsgroep, naar specialisme en de aard van de klachten.

Afgehandelde klachten per beroepsgroep

Afgehandelde klachten per beroepsgroep
Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 1502
Apotheker13
Arts1006
Fysiotherapeut30
Gezondheidszorgpsycholoog104
Physician assistent1
Psychotherapeut23
Tandarts89
Verloskundige10
Verpleegkundige116
Onbekend of niet BIG-geregistreerd110
Brontabel als csv (264 bytes)

Afgehandelde klachten per beroepsgroep per college

Afgehandelde klachten per beroepsgroep per college
Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 1.502Apotheker, totaal 13Arts, totaal 1006Fysiotherapeut, totaal 30Gezondheidszorgpsycholoog, totaal 104Physician assistent, totaal 1Psychotherapeut, totaal 23Tandarts, totaal 89Verloskundige, totaal 10Verpleegkundige, totaal 116Onbekend of niet BIG-geregistreerd, totaal 110
Groningen18231015144
Zwolle2165918121632521
Amsterdam4328730122953340
Den Haag127473242222940
Eindhoven5157414417155
Brontabel als csv (506 bytes)

Beslissing per beroepsgroep apotheker

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 0 0
Niet-ontvankelijk 2 2 15
Gegrond 1 1 3 5 39
Gegrond, geen maatregel
Waarschuwing 1 1 1 3
Berisping 0
Boete 0
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 0
Gedeeltelijke ontzegging 0
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 2 2
Ongegrond/afwijzing 1 1 2 2 6 46
Totaal 1 2 4 1 5 13 100

Beslissing per beroepsgroep arts

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 7 22 47 40 9 125 12
Niet-ontvankelijk 17 33 66 31 30 177 18
Gegrond 13 20 28 33 39 133 13
Gegrond, geen maatregel 2 4 1 7 1 15
Waarschuwing 2 8 15 15 19 59
Berisping 9 8 10 9 14 50
Boete 0
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 1 1 2 4
Gedeeltelijke ontzegging 0
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 0 1 1 3 5
Ongegrond/afwijzing 45 90 187 170 79 571 57
Totaal 82 165 328 274 157 1.006

100

Beslissing per beroepsgroep fysiotherapeut

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 4 1 2 7 23
Niet-ontvankelijk 2 1 1 4 13
Gegrond 2 1 1 4 8 27
Gegrond, geen maatregel 1 1
Waarschuwing 1 1
Berisping 1 1
Boete 0
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 1 1 2 4
Gedeeltelijke ontzegging 0
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 1 1
Ongegrond/afwijzing 1 6 1 1 2 11 37
Totaal 3 9 7 7 4 30 100

Beslissing per beroepsgroep gezondheidszorgpsycholoog

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 3 2 2 5 1 13 12
Niet-ontvankelijk 3 4 9 3 5 24 42
Gegrond 3 1 1 3 8 8
Gegrond, geen maatregel 1 1 2
Waarschuwing 1 1 2
Berisping 2 1 1 4
Boete 0
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 0
Gedeeltelijke ontzegging 0
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 0
Ongegrond/afwijzing 4 9 18 23 5 57 38
Totaal 16 21 28 28 18 104 100

Beslissing per beroepsgroep physician assistent

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 0 0
Niet-ontvankelijk 0 0
Gegrond 0 0
Ongegrond/afwijzing 1 1 100
Totaal 1 1 100

Beslissing per beroepsgroep psychotherapeut

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 2 1 3

13

Niet-ontvankelijk 1 2 3 2 1 9 39
Gegrond 3 1 4 18
Gegrond, geen maatregel 0
Waarschuwing 1 1 2
Berisping 1 1
Boete 0
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 0
Gedeeltelijke ontzegging 0
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 1 1
Ongegrond/afwijzing 4 2 1 7 30
Totaal 1 2 12 4 4 23 100

Beslissing per beroepsgroep tandarts

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 1 6 3 6 6 22 18
Niet-ontvankelijk 2 6 7 1 16 16
Gegrond 1 6 7 2 2 18 24
Gegrond, geen maatregel 0
Waarschuwing 3 3 1 1 8
Berisping 1 1 3 1 6
Boete 0
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 2 1 3
Gedeeltelijke ontzegging 0
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 1 1
Ongegrond/afwijzing 3 2 13 7 8 33 42
Totaal 5 16 29 22 17 89 100

Beslissing per beroepsgroep verloskundige

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 0
Niet-ontvankelijk 0
Gegrond 1 1 2 20
Gegrond, geen maatregel 0
Waarschuwing 1 1
Berisping 0
Boete 0
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 0
Gedeeltelijke ontzegging 0
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 1 1
Ongegrond/afwijzing 3 4 1 8 80
Totaal 0 3 5 2 0 10 100

Beslissing per beroepsgroep verpleegkundige

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 0 2 9 3 2 16 14
Niet-ontvankelijk 8 7 15 2 3 35 30
Gegrond 1 4 2 5 4 16 14
Gegrond, geen maatregel
Waarschuwing 1 1 1 3
Berisping 1 2 3
Boete
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 1 1 2 4
Gedeeltelijke ontzegging 0
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 1 1 4 6
Ongegrond/afwijzing 5 12 7 19 6 49 42
Totaal 14 25 33 29 15 116 100

Beslissing per beroepsgroep onbekend / niet BIG-geregistreerd

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken/gestaakt 1 6 16 1 1 25 23
Niet-ontvankelijk 3 14 24 39 3 83 75
Ongegrond/afwijzing 1 1 2 2
Totaal 4 21 40 40 5 110 100

Afgehandelde klachten naar specialisme apotheker

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Ziekenhuisfarmacie
Overige apothekers 1 2 4 1 5 13 100
Totaal 1 2 4 1 5 13 100

Afgehandelde klachten naar specialisme arts*

Goningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Anesthesiologie 1 4 10 4 19 2

Arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde

2 14 18 16 2 52 5
Arbeid en gezondheid-verzekeringsgeneeskunde 5 4 20 7 11 47 5
Cardiologie 10 3 7 20 2
Cardio-thoracale chirurgie 2 2 1 5 <1
Dermatologie en venerologie 3 2 5 <1
Heelkunde 4 12 13 1 30 3
Huisartsgeneeskunde 23 41 88 71 41 264 26
Interne geneeskunde allergologie 1 1 <1
Interne geneeskunde 9 3 14 3 29 3
Keel-neus-oorheelkunde 1 7 3 11 1
Kindergeneeskunde 1 2 4 3 3 13 1
Klinische genetica 0 0
Klinische geriatrie 1 2 3 <1
Longziekten en tuberculose 3 6 1 10 1
Maag-, lever- en darmziekten 2 5 2 9 1
Maatschappij en gezondheid 1 1 <1
Medische microbiologie 0 0
Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten 0 0
Neurochirurgie 1 0 1 1 3 <1
Neurologie 5 7 9 10 11 42 4
Nucleaire geneeskunde 0
Obstetrie en gynaecologie 2 4 5 9 20 2
Oogheelkunde 3 3 1 1 8 1
Orthopedie 2 2 6 6 0 16 2
Ouderengeneeskunde 5 5 6 1 17 2
Pathologie 1 1 <1
Plastische chirurgie 4 1 1 6 <1
Psychiatrie 11 36 57 35 24 163 16
Radiologie 1 2 4 5 12 1
Radiotherapie 0 <1
Reumatologie 2 1 3 <1
Revalidatiegeneeskunde 1 1 1 3 <1
Urologie 3 5 3 1 12 1
Zenuw- en zielsziekten 0
Overige artsen 18 22 55 45 51 181 18
Totaal 82 165 328 274 157 1.006 100

* Inclusief artsen in opleiding tot specialist.

Afgehandelde klachten naar specialisme gezondheidszorgpsycholoog

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klinische neuropsychologie 1 1 1 3 3
Klinische psychologie 4 2 5 10 1 22 21
Overige gezondheidszorg-psychologen 6 15 24 22 12 79 76
Totaal 10 18 30 32 14 104 100

Afgehandelde klachten naar specialisme tandarts

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Dento-maxillaire orthopaedie 1 1 2 2
Mondziekten en kaakchirurgie 1 3 3 7 8
Overige tandartsen 4 15 26 18 17 80 90
Totaal 5 16 29 22 17 89 100

Afgehandelde klachten naar specialisme verpleegkundige

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Acute zorg bij somatische aandoeningen 1 1 2 2
Chronische zorg bij somatische aandoeningen 0 0
Geestelijke gezondheidszorg 1 1 3 5 4
Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Preventieve zorg bij somatische aandoeningen 1 1 <1
Overige verpleegkundigen 13 23 29 29 14 108 93
Totaal 14 29 33 29 15 116 100

Aard van de afgehandelde klachten

Aard van de afgehandelde klachten
Aard van de afgehandelde klachten, totaal 1502
Alcoholmisbruik
Financieel onjuist handelen11
Geen of onvoldoende zorg196
Geestelijke toestand2
Grensoverschrijdend gedrag31
Lichamelijke toestand
Niet of te laat komen
Niet of te laat verwijzen22
Onheuse bejegening70
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose568
Onjuiste verklaring of rapport146
Onvoldoende informatie63
Onzorgvuldige dossiervorming26
Opiumwetmiddelenmisbruik1
Schending beroepsgeheim59
Overige klachten307
Brontabel als csv (507 bytes)

Aard van de afgehandelde klachten per college

Aard van de afgehandelde klachten per college
Aard van de afgehandelde klachten per college, totaal 1502Alcoholmisbruik, totaal 0Financieel onjuist handelen, totaal 11Geen of onvoldoende zorg, totaal 196Geestelijke toestand, totaal 2Grensoverschrijdend gedrag, totaal 31Lichamelijke toestand, totaal 0Niet of te laat komen, totaal 0Niet of te laat verwijzen, totaal 22Onheuse bejegening, totaal 70Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose, totaal 568Onjuiste verklaring of rapport, totaal 146Onvoldoende informatie,totaal 63Onzorgvuldige dossiervorming, totaal 26Opiumwetmiddelenmisbruik, totaal 1Schending beroepsgeheim, totaal 59Overige klachten, totaal 307
Groningen, totaal 120014515092610110120
Zwolle, totaal 2620443051710819810858
Amsterdam, totaal 48801690833117556381212470
Den Haag, totaal 41105200814202064310301666
Eindhoven, totaal 2210019154353186901093
Brontabel als csv (925 bytes)