Algemene cijfers

Op deze pagina vindt u de cijfers van de ingekomen klachten, de afgehandelde klachten, mondelinge vooronderzoeken en beslissingen van de colleges.

Ingekomen en afgehandelde klachten

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal
Ingekomen klachten 171 290 428 374 250 1.513
Afgehandelde klachten 120 262 488 411 221 1.502

Ingekomen klachten

Ingekomen klachten
Ingekomen klachten, totaal 1.513
Groningen171
Zwolle290
Amsterdam428
Den Haag374
Eindhoven250

* Er zijn in 2019 20 klachten ingediend door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Brontabel als csv (106 bytes)

Ingekomen en afgehandelde klachten per college

Ingekomen en afgehandelde klachten per college
Ingekomen klachten (totaal 1.513)Afgehandeld (totaal 1502)
Groningen171120
Zwolle290262
Amsterdam428488
Den Haag374411
Eindhoven250221
Brontabel als csv (153 bytes)

Afgehandelde klachten

Afgehandelde klachten
Afgehandelde klachtenZittingRaadkamer
Groningen5070
Zwolle98164
Amsterdam113375
Den Haag140271
Eindhoven103118
Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Beslissingen gewezen na zitting 50 98 113 140 103 504 34
Beslissingen gewezen in raadkamer 70 164 375 271 118 998 66
Totaal 120 262 488 411 221 1.502 100
Gemiddelde doorlooptijd afgehandelde klachten in dagen 157 164 153 180 211 165
Mediaan* doorlooptijd afgehandelde klachten in dagen 151 175 155 175 210
Aantal klachten in behandeling op 31-12-19 59 195 144 216 230 844

*De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn van klein naar groot. Omdat uitschieters van minder invloed zijn op de mediaan dan op het gemiddelde is de mediaan een robuuster getal.

Brontabel als csv (130 bytes)

Mondelinge vooronderzoeken

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal %
Totaal aantal mondelinge vooronderzoeken 73 78 214 155 61 581 100
Ingetrokken tijdens/na vooronderzoek 11 13 15 16 2 57 10
Naar zitting na vooronderzoek 36 31 71 31 36 205 35
Raadkamerbeslissing na vooronderzoek 26 34 128 108 23 319 55

Beslissing na behandeling ter zitting

Beslissing na behandeling ter zitting
Beslissing na behandeling ter zitting, totaal 504
Klacht ingetrokken ter zitting17
Niet-ontvankelijk2
Gegrond194
Ongegrond of afwijzing291
Brontabel als csv (149 bytes)

Beslissing na behandeling ter zitting per college

Beslissing na behandeling ter zitting per college
Beslissing na behandeling ter zitting per college, totaal 504Klacht ingetrokken ter zittingNiet-ontvankelijkGegrondOngegrond of afwijzing
Groningen1733
Zwolle33560
Amsterdam624362
Den Haag34790
Eindhoven55246
Brontabel als csv (239 bytes)

Opgelegde maatregel per college

Opgelegde maatregel per college
Opgelegde maatregelen per college, totaal ...Gegrond, geen maatregelWaarschuwingBerispingBoete(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving registerGedeeltelijke ontzeggingDoorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving
Groningen2211200
Zwolle41412401
Amsterdam22114105
Den Haag81910406
Eindhoven22318405
Brontabel als csv (357 bytes)

Beslissing na behandeling in raadkamer

Beslissing na behandeling in raadkamer
Beslissing na behandeling in raadkamer, totaal 998
Aangeklaagde overleden0
Behandeling gestaakt om andere reden dan intrekking1
Klacht ingetrokken193
Klager niet-ontvankelijk348
Ongegrond of afwijzing456
Brontabel als csv (216 bytes)

Beslissing na behandeling in raadkamer per college

Beslissing na behandeling in raadkamer per college
Raadkamerbeslissing per college, totaal 998Aangeklaagde overleden, totaal 0Behandeling gestaakt om andere reden dan intrekking, totaal 1Klacht ingetrokken, totaal 193Klager niet-ontvankelijk, totaal 348Ongegrond of afwijzing, totaal 456...
Groningen00123226
Zwolle00356465
Amsterdam0176124174
Den Haag005385133
Eindhoven00174358
Brontabel als csv (365 bytes)