Kostenveroordeling

Een tuchtcollege kan geen schadevergoeding toekennen. Wel kan er tot een kostenveroordeling worden besloten. Dat kan als een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard en er een maatregel wordt opgelegd.

In dat geval kan het college bepalen dat sommige gemaakte kosten door de verweerder worden vergoed. De klager moet daar wel eerst zelf een verzoek voor indienen. Er zijn drie soorten kosten die in rekening gebracht kunnen worden: reiskosten, deskundigenkosten en kosten die gemaakt zijn voor juridische bijstand.

Deze wijziging vindt u in artikel 69 lid 5.