Verloop van de zitting

Voor een zitting wordt meestal een uur gereserveerd.

De voorzitter vraagt eerst wie van de partijen aanwezig is. Dan stelt de voorzitter de leden van het college voor, dus wie beroepsgenoot, wie jurist en wie secretaris is. Het college draagt geen toga.

Toelichting standpunten

Daarna krijgt eerst degene die het beroep bij het college heeft ingesteld of zijn gemachtigde (bijvoorbeeld een advocaat of een bekende) het woord, om een nadere toelichting te geven. Dan mag de verweerder zijn standpunt toelichten, vaak via een gemachtigde.

De leden van het college hebben uw zaak vooraf uitgebreid bestudeerd. Daarom is de toelichting die u kunt geven, beperkt tot ongeveer tien minuten.

Als u uw toelichting op papier heeft gezet (dat is niet verplicht), geeft u deze vooraf aan de leden van het college, de secretaris en de andere partij. Het is handig als u voldoende kopieën mee neemt. De secretaris notuleert.

Vragen van het college

Daarna heeft het college vaak vragen aan de partijen, maar dat hoeft niet het geval te zijn.

Reageren en laatste woord

Na de toelichting en de vragen mogen de partijen nog één keer reageren op elkaars standpunten. De aangeklaagde krijgt altijd het laatste woord.

Afsluiting

De zitting wordt afgesloten en de voorzitter vertelt wanneer de uitspraak zal komen, bijna altijd binnen acht weken. Het is niet nodig om bij de uitspraak aanwezig te zijn, omdat op dezelfde dag de beslissing naar u per aangetekende post wordt verstuurd.