Zittingszaal

Zittingszaal

Het college zit al in de zaal als u binnenkomt en bestaat uit:

  1. Een voorzitter;
  2. Twee beroepsgenoten van de aangeklaagde;
  3. Twee juristen;
  4. Een secretaris.

De aangeklaagde partij zit links in de zaal (5). De klagende partij zit aan de andere kant (6). Achterin de zaal is de publieke tribune (7). Daar kunnen belangstellenden de zaak volgen.

Opnamen en pers

De zitting is openbaar, tenzij anders is aangegeven. Het is verboden om beeld- en/of geluidsopnamen te maken.

Het kan zijn dat er pers aanwezig is bij een zitting. Zij filmen nooit de publieke tribune en mogen u, als klager of verweerder, niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming filmen. Dat staat in de persrichtlijn.

Professionele partijen, als advocaten, mogen wel worden gefilmd. Als zij daar voorafgaande aan de zitting bezwaar tegen maken, beslist de voorzitter wat er gebeurt.