Verloop van de zitting

Voor een zitting wordt meestal een uur gereserveerd.

De voorzitter stelt eerst vast wie van de partijen aanwezig is. Dan stelt de voorzitter de leden van het college voor, dus wie beroepsgenoot, wie jurist en wie secretaris is. De leden van het college dragen geen toga’s.

Vragen van het college

Daarna geeft de voorzitter het woord aan de andere leden, meestal eerst de beroepsgenoten en dan de jurist. Zij kunnen dan vragen stellen aan de beide partijen. De voorzitter kan ook zelf vragen stellen. De secretaris maakt aantekeningen van wat wordt besproken.

Toelichting door partijen

Daarna zijn de partijen aan de beurt. Zij kunnen dan hun standpunt toelichten. Als u uw standpunten op papier heeft gezet en deze wilt voorlezen, is het handig als u kopieën van dit document uitdeelt aan de leden van het college en aan de tegenpartij. Houdt u er rekening mee dat er voor het voorlezen gemiddeld ongeveer tien minuten beschikbaar is.

Reageren en laatste woord

Na het voorlezen van de pleitnota's hebben de partijen nog éénmaal de mogelijkheid om op elkaar te reageren. De aangeklaagde zorgverlener krijgt altijd het laatste woord.

Afsluiting

De zitting wordt afgesloten en de voorzitter vertelt wanneer de uitspraak zal komen. Dat is meestal zes weken na de zitting. Het is niet nodig om bij de uitspraak aanwezig te zijn, omdat op dezelfde dag de beslissing per aangetekende post naar u wordt verstuurd. U kunt op de dag van de uitspraak ook na 14.00 uur bellen met het secretariaat van het college om de uitspraak te vernemen.