De zittingszaal

Zittingszaal Den Haag met nummers

Het college zit al in de zaal als u binnenkomt en bestaat uit:

1. een voorzitter;

2. drie beroepsgenoten van de aangeklaagde;

3. een jurist;

4. een secretaris.

De aangeklaagde partij zit links in de zaal (5). De klagende partij zit aan de andere kant (6). Achterin de zaal is de publieke tribune (7). Daar kunnen belangstellenden de zaak volgen.

Opnamen en pers

De zitting is openbaar, tenzij anders is aangegeven. Het is verboden om beeld- en/of geluidsopnamen te maken. Aan journalisten kan daarvoor wel toestemming worden gegeven.

Het kan dus zijn dat er pers aanwezig is bij een zitting. De publieke tribune wordt nooit gefilmd. U, als klager of verweerder, mag niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden gefilmd. Dat staat in de persrichtlijn.

Het College en professionele partijen, zoals advocaten, mogen wel worden gefilmd. Als een professionele partij daar voorafgaande aan de zitting bezwaar tegen maakt, beslist de voorzitter wat er gebeurt.