Mondeling vooronderzoek

Het mondelinge vooronderzoek is een besloten bijeenkomst waarvoor alleen klager en verweerder (eventueel met hun gemachtigden) worden uitgenodigd. Andere personen worden in principe niet toegelaten.

Het gesprek wordt geleid door een vooronderzoeker. Meestal is dat een secretaris van het college. Naast de secretaris zit een notulist.

Doel mondeling vooronderzoek

Tijdens het mondelinge vooronderzoek kunnen partijen hun standpunt toelichten. Ook kan de secretaris partijen vragen stellen. Een ander doel van dit gesprek is om te onderzoeken of partijen nader tot elkaar kunnen komen. Als dat lukt, zal de klager de klacht intrekken.

Verloop vooronderzoek

Het gesprek vindt plaats in een kamer van het Hooghuis. U kunt zich melden bij de portier. De portier zal u verwijzen naar een wachtkamer.

De vooronderzoeker leidt het gesprek. Beide partijen mogen hun standpunten toelichten. Het gesprek duurt zo'n 30 tot 60 minuten. De griffier maakt een verslag van het gesprek, dat aan klager en verweerder wordt toegezonden.