Verloop van de zitting

Voor een zitting wordt meestal een uur gereserveerd.

De voorzitter stelt eerst vast wie van de partijen aanwezig is. Dan stelt de voorzitter de leden van het college voor, dus wie beroepsgenoot, wie jurist en wie secretaris is. De leden van het college dragen geen toga’s. De secretaris maakt aantekeningen van wat wordt besproken.

Toelichting door de partijen

Doorgaans krijgen beide partijen daarna de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. Als u uw standpunt op papier heeft gezet en wil voorlezen, is het handig als u zeven kopieën van dit document meeneemt voor de leden van het college en de tegenpartij. Denkt u bij de omvang hiervan aan de voor u gereserveerde spreektijd.

Vragen van het college

Daarna zullen de leden van het college vragen stellen aan beide partijen.

Reageren en het laatste woord

Hierna hebben partijen nog éénmaal de mogelijkheid om te reageren; het slotwoord. De aangeklaagde zorgverlener krijgt altijd het laatste woord.

Afsluiting

De zitting wordt afgesloten en de voorzitter vertelt wanneer de beslissing zal komen. Dat is meestal ongeveer zes weken na de zitting. Het is niet nodig om bij de uitspraak van de beslissing aanwezig te zijn, omdat op dezelfde dag de beslissing per aangetekende post naar u wordt verstuurd.