Zittingszaal

Zaal Eindhoven met cijfers

Het college zit al in de zaal als u binnenkomt en bestaat uit:

  1. De voorzitter
  2. Drie beroepsgenoten van de aangeklaagde
  3. Een lid-jurist
  4. De secretaris

Tegen over het college zit de verwerende partij (5) en de klagende partij (6).Achter partijen kunnen door hen meegebrachte personen plaatsnemen.

Aan de rechterkant van de zaal is de publieke tribune (7). Daar kunnen belangstellenden de zaak volgen. Er is ruimte voor ongeveer 20 personen.

Opnamen, pers en belangstellenden

De zitting is in principe openbaar. Het is dus mogelijk dat tijdens de behandeling belangstellenden aanwezig zijn; zo is regelmatig een groep leerling-verpleegkundigen of een groep huisartsen in opleiding bij de zittingen van het college aanwezig. Als één van partijen heeft verzocht om behandeling achter gesloten deuren, wordt dit vermeld op de perslijst. Het college zal hierover voorafgaand aan de zitting een beslissing nemen.

Het is verboden om beeld- en/of geluidsopnamen te maken. Aan journalisten kan daarvoor wel toestemming worden gegeven.

Het is dus ook mogelijk dat er pers aanwezig is bij een zitting. De regels voor de pers staan in de persrichtlijn. Daarin staat onder andere dat partijen niet zonder hun uitdrukkelijke toestemming mogen worden gefilmd en dat de publieke tribune nooit wordt gefilmd .