Klacht van IGZ tegen 3 cardiologen uit voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis

Den Haag- Het Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag behandelt op dinsdag 2 september 2014 de door de IGZ op basis van art. 65 lid 6 Wet BIG aanhangig gemaakte klacht tegen de drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis te Spijkenisse.

Klacht

De IGZ verwijt de maatschap cardiologie dat zij zowel in de wijze waarop de maatschap was georganiseerd en functioneerde als in de wijze waarop door de maatschap aan patiënten cardiologische zorg werd verleend, in de periode 2010-2012 ernstig tekort geschoten is in de zorg. De IGZ vindt dat de cardiologen individueel tuchtrechtelijk verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de tekorten in de zorg die door de maatschap cardiologie in het Voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis is verleend. Meer specifiek was er sprake van (1) onvoldoende verantwoordelijkheidstoebedeling, (2) onvoldoende continuïteit van zorg, (3) onvoldoende communicatie en dossiervorming, (4) onvoldoende professionaliteit van het diagnostisch en therapeutisch handelen en tenslotte (5) een tekortschietend kwaliteitsbeleid rondom het levenseinde van cardiologische patiënten. De drie cardiologen hebben gemotiveerd verweer gevoerd.

Zitting

De mondelinge behandeling door het College vindt overeenkomstig art. 57 lid 1 Wet BIG plaats ter openbare zitting van 2 september 2014 aanvang 14.00u zaal E4 Paleis van Justitie Prins Clauslaan 60 te Den Haag.

Pers

Voor het maken van beeld- en geluidopnamen van de zitting is toestemming van de zittingsvoorzitter, mr. M.A.F. Tan- de Sonnaville, vereist. Verzoeken daartoe kunt u tot 24 uur voorafgaand aan de zitting aanmelden bij de perswoordvoerder, bereikbaar op nummer: 06-55220762.