Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op tuchtcollege-gezondheidszorg.nl, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving.

Gegevens uit uw klacht

Als u een klacht indient bij een tuchtcollege, worden uw persoonsgegevens verwerkt door medewerkers van het ministerie van VWS die uitsluitend werken voor de tuchtcolleges.

Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor andere personen en worden niet uitgewisseld.

De persoonsgegevens zijn nodig voor het afhandelen van de klachtenprocedure. Na het afhandelen van de procedure wordt het dossier met daarin de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaard in de archieven van het Rijk.

Privacyverklaring ministerie van VWS

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de tuchtcolleges. Op de website van het ministerie van VWS leest u de uitgebreide privacyverklaring.

Meer informatie over privacy vindt u op rijksoverheid.nl.