Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de tuchtcolleges. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam

Noord-Holland en Utrecht

 • Postadres

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

Telefoon: 088-3712500

Fax: 088-3712509

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

 • Zittingsadres

Rechtbank Amsterdam

Parnassusweg 220, Amsterdam

 • E-mail

tg-amsterdam@minvws.nl (alleen voor uitstelverzoeken)

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag

Zuid-Holland en Zeeland

Het Regionaal Tuchtcollege Den Haag is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-15.00 uur.

 • Postadres

Postbus 97831

2509 GE Den Haag

Telefoon: 088-3712520

 • Zittingsadres

Paleis van Justitie

Prins Clauslaan 60, Den Haag

 • E-mail

tg-denhaag@minvws.nl (alleen voor uitstelverzoeken)

 • Zittingen

Het Paleis van Justitie is beperkt opengesteld voor publiek. Daarom is een maximum van één belangstellende per procespartij vastgesteld. Deze belangstellende mag mee, naast uw eventuele gemachtigde. Om een toehoorder voor een zaak van het RTG Den Haag aan te melden, wordt verzocht tijdig - maar uiterlijk twee werkdagen van te voren - telefonisch contact op te nemen met het secretariaat op telefoonnummer 088-3712520.
Personen die niet zijn aangemeld, worden niet toegelaten.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven

Noord-Brabant en Limburg

Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.45 uur. Daarna kunt u het college bereiken via onderstaand e-mailadres (niet voor het toesturen van processtukken).

 • Postadres

Postbus 61

5600 AB Eindhoven

Telefoon: 088-3712550

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 16.45 uur.

 • Zittingsadres

Gebouw Hooghuis

Keizersgracht 5, Eindhoven

 • E-mail

tg-eindhoven@minvws.nl (alleen voor uitstelverzoeken)

 • Zittingen

Het Hooghuis is beperkt opengesteld voor publiek. Het aantal personen in de zittingszaal wordt tot een minimum beperkt om de nodige afstand te kunnen houden. Daarom mag iedere procespartij maar één persoon meenemen naar de zitting. Dat kan de gemachtigde van die partij zijn of iemand anders.
Om een toehoorder aan te melden, wordt verzocht tijdig telefonisch contact op te nemen met het secretariaat op telefoonnummer 088-3712550.
Personen die niet zijn aangemeld, worden niet toegelaten.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen

Groningen, Friesland, Drenthe

 • Postadres

Postbus 11144

9700 CC GRONINGEN

Telefoon: 088-3712560

Fax: 088-3712569

Bereikbaar maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur

 • Zittingsadres

Rechtbank Noord-Nederland

Guyotplein 1, Groningen

 • E-mail

tg-groningen@minvws.nl (alleen voor uitstelverzoeken)

 • Zittingen

De zittingslocatie is beperkt opengesteld voor publiek. Het aantal personen in de zittingszaal wordt tot een minimum beperkt om de nodige afstand te kunnen houden. Daarom mag iedere procespartij maar één persoon meenemen naar de zitting. Dat kan de gemachtigde van die partij zijn of iemand anders. Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden en registreren. U kunt zich aanmelden via tg-groningen@minvws.nl. Alleen na bevestiging van de aanmelding kunt u de zitting bezoeken. Personen die niet zijn aangemeld, worden niet toegelaten.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle

Overijssel, Flevoland en Gelderland

 • Postadres

Postbus 10067

8000 GB ZWOLLE

Telefoon: 088-3712570

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

 • E-mail 

rtgzwolle@minvws.nl

 • Zittingen

Het gerechtsgebouw Zwolle is beperkt opengesteld voor publiek. Het aantal zitplaatsen voor publiek is minimaal. Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden en registreren. Toegang tot het gerechtsgebouw is alleen mogelijk door het tonen van een e-mailbevestiging van de reservering. U kunt zich aanmelden via publiek.rtc.zwolle@rechtspraak.nl. Alleen na bevestiging van de aanmelding kunt u het gerechtsgebouw bezoeken.

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-16.00 uur.

 • Postadres

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Telefoon: 088-3712510

 • Zittingsadres

Paleis van Justitie

Prins Clauslaan 60, Den Haag

 • E-mail

tg-centraal@minvws.nl (alleen voor uitstelverzoeken)

 • Zittingen

Het Paleis van Justitie is beperkt opengesteld voor publiek. Daarom is een maximum van één belangstellende per procespartij vastgesteld. Deze belangstellende mag mee, naast uw eventuele gemachtigde. Om bij een zaak aanwezig te kunnen zijn moet - uiterlijk twee werkdagen van te voren – bij het secretariaat van het Centraal Tuchtcollege een reservering worden gemaakt door een e-mail te sturen aan CTG@minvws.nl

Tuchtklachtfunctionarissen (per 1 april 2019)

Fysiek zitten de tuchtklachtfunctionarissen op een vaste standplaats bij het ministerie van VWS in Den Haag. Zij werken onafhankelijk van de tuchtcolleges. Het contact kan telefonisch en/of per mail verlopen.

 • E-mail

tkf@minvws.nl

 • Telefoonnummer

088-3712666

 • Webpagina

www.rijksoverheid.nl/tkf