Lintje voor Voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Auko Scholten (64), voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester M.C. Uitdehaag voor zijn persoonlijke bijdrage op het terrein van het Medisch Tuchtrecht en zijn inzet voor de rechterlijke macht in Nederland.

Bij de heer Scholten stond het bevorderen van moderne (tucht)rechtspraak voorop, waarbij hij oog had voor de verwachtingen en belangen van partijen. Hij heeft zijn functie als voorzitter van het Centraal Tuchtcollege per mei van dit jaar wegens ziekte moeten neerleggen.