RTG Den Haag legt cardiologen berisping op

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft op 28 oktober 2014 uitspraak gedaan in de klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tegen drie cardiologen in het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis.

Berisping

Het Tuchtcollege vindt dat de maatschap cardiologie niet goed was georganiseerd. De dossiers werden onvoldoende ingevuld. Vaak was onduidelijk voor zorgverleners, patiënten en familie welke cardioloog voor welke patiënt verantwoordelijk was. De continuïteit van de zorg was, mede hierdoor, onvoldoende geregeld. Ook was er te weinig supervisie en begeleiding van arts-assistenten. De communicatie met de familie had beter gekund. De cardiologen hebben te weinig gereflecteerd; dus achteraf te weinig gekeken of hun medisch handelen beter of anders had gekund.

De IGZ heeft niet willen klagen over de medische zorg door de afzonderlijke cardiologen ten opzichte van bepaalde patiënten. Het College heeft dit ook niet ambtshalve kunnen onderzoeken, omdat de IGZ geen individuele zaken van patiënten ter toetsing aan het College heeft voorgelegd. Daarom kan het College niet zeggen of de zeer matige organisatie van de Maatschap medische gevolgen heeft gehad voor de patiënten. Onder deze omstandigheden wordt slechts een berisping opgelegd.

Volledige doorhaling, zoals door de IGZ bepleit, is hier niet aan de orde. De volledige uitspraak is gepubliceerd op www.tuchtcolleges-gezondheidszorg.nl en www.tuchtrecht.nl