Mr. A.H.A. Scholten, voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG), overleden

Helaas bereikte ons het droeve bericht dat op 3 oktober 2014 onze zeer gewaardeerde collega Auko Scholten is overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Auko is 64 jaar geworden.

Wij zullen Auko herinneren om zijn humor en zijn openheid. Hij was een sociaal betrokken collega met hart voor de zaak en een fijn ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid.

Auko begon zijn carrière in de advocatuur. Daarna was hij werkzaam in de rechterlijke macht, eerst als rechter in de rechtbank te Utrecht en vervolgens als raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam. In januari 2010 is Auko voorzitter geworden van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, een positie die hij met veel inzet en enthousiasme heeft vervuld.

Auko is onlangs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding onder meer voor zijn grote bijdragen op het terrein van het tuchtrecht in de gezondheidszorg. Zijn aanpak van zaken als rechter en tuchtrechter, waarbij hij ook buiten de eigen professie keek, resulteerde in goed toepasbare oplossingen. Het bevorderen van moderne rechtspraak waarbij oog is voor de verwachtingen en belangen van alle partijen was uitgangspunt voor Auko’s handelen.

Onder zijn leiding heeft de ontwikkeling van het tuchtrecht een nieuwe impuls gekregen. En hij wilde nog zoveel meer bijdragen. Het is verdrietig dat hij dit niet meer heeft kunnen doen.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen.