Fysiotherapeut krijgt schorsing opgelegd

Het Tuchtcollege te Eindhoven legt de fysiotherapeut een maand onvoorwaardelijke schorsing en twee maanden voorwaardelijke schorsing met een proeftijd van twee jaar op.

De fysiotherapeut is de dag na beëindiging van de behandelrelatie een amoureuze en seksuele relatie met de echtgenote van klager aangegaan, zonder afkoelingsperiode in acht te nemen. Dit is strijdig met de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt en de Beroeps- en gedragsregels voor de fysiotherapeut van de NKGF. Ernstig verwijtbaar handelen. Een maand onvoorwaardelijke schorsing en twee maanden voorwaardelijke schorsing met een proeftijd van twee jaar.