Tuchtcollege berispt huisarts na overlijden kindje

ZWOLLE – Een huisarts is berispt in verband met het overlijden van een 1-jarig jongetje dat een knoopcelbatterij had ingeslikt. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle verwijt hem vooral dat hij geen contact met de moeder had opgenomen. Zij had vier keer contact gehad met de huisarts. Toen hij wist dat zij daarna nog viermaal contact had met de huisartsenpost, had de huisarts een ‘niet-pluis’ gevoel moeten krijgen en moeten bellen.

Steeds zieker na inslikken knoopcelbatterij

De moeder belde de huisarts met de mededeling dat haar zoontje van 13 maanden mogelijk een knoopcelbatterij had ingeslikt. De huisarts gaf het gebruikelijke advies bij het inslikken van een klein voorwerp, namelijk ontlasting controleren. De moeder had de weken daarop nog viermaal contact met de huisartsenpost en ook met de praktijk van de huisarts omdat haar kind steeds zieker werd. Drie weken later overleed het kindje plotseling aan een bloeding uit een verbinding tussen de slokdarm en de aorta, waarschijnlijk als gevolg van een ontsteking door het batterijtje. Het college verwijt de huisarts met name dat hij de moeder niet heeft gebeld terwijl hij bericht kreeg dat zij telkens contact had gehad met de huisartsenpost.

Gesprek niet genoteerd

Toen de moeder belde met de praktijk stond de huisarts toevallig bij de balie. Die ochtend had hij de moeder nog gesproken omdat het kindje een infectie had en hij stelde haar in het telefoongesprek gerust. Hij realiseerde zich niet dat een knoopcelbatterijtje gevaarlijk kon zijn en dat daarover publicaties waren verschenen in de vakbladen. Omdat hij niet op zijn werkplek zat heeft de huisarts het gesprek niet genoteerd. Het college heeft hier wel enig begrip voor en betrekt hierbij dat de huisarts naderhand heeft toegegeven dat het gesprek wel heeft plaatsgevonden, maatregelen heeft genomen en zich toetsbaar heeft opgesteld. Er komt echter bij dat hij tot aan de zitting niet heeft onderkend dat actie was geboden naar aanleiding van de berichten van de huisartsenpost.

Berisping en publicatie

Het college wijst erop dat het ging om een kindje van net een jaar oud dat op wisselende momenten snel ademde, gilde bij het gaan liggen, uitgeput was, overgaf, koorts had, en waarover in korte tijd naast vier contacten met de huisarts ook viermaal contact was opgenomen met de huisartsenpost, ook midden in de nacht. Hij verklaarde deze verschijnselen ten onrechte vanuit de telkens gestelde diagnose infectie, had een niet-pluis gevoel moeten krijgen en had contact met de moeder moeten opnemen. Alles tegen elkaar afwegend acht het college een berisping passend en bepaalt het dat de uitspraak, zodra deze onherroepelijk is, zal worden gepubliceerd in een aantal vakbladen. Een berisping wordt, zodra deze onherroepelijk is, tevens op naam van de beroepsbeoefenaar gepubliceerd in een plaatselijk dagblad.