Ongeschikte arts uit BIG-register geschrapt

Het College van Medisch Toezicht heeft een arts wegens zijn geestelijke gesteldheid ongeschikt geacht voor het uitoefenen van het beroep van arts. Het college heeft de arts de maatregel van doorhaling van zijn inschrijving in het BIG register opgelegd.

Voordracht IGZ bij college van medisch toezicht

Het college van medisch toezicht oordeelt op voordracht van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) over de geschiktheid tot de beroepsuitoefening van BIG
geregistreerde beroepsbeoefenaren. In deze zaak heeft de IGZ de voordracht gedaan
omdat de geestelijke geschiktheid van de arts zodanig zou zijn dat hij ongeschikt is voor
zijn beroep als arts.

Geestelijke gesteldheid

De arts is in 2005 veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex-vrouw en opzettelijke
brandstichting. Het Pieter Baan Centrum heeft destijds vastgesteld dat er sprake was van
ernstige persoonlijkheidsproblematiek. De diagnose persoonlijkheidsstoornis NAO met
borderline, narcistische en antisociale aspecten is door zijn huidige behandelaren
bevestigd. Het college is van oordeel dat er nog steeds sprake is van ernstige
persoonlijkheidsproblematiek die hem ongeschikt maakt om als arts werkzaam te zijn.
Nader deskundigenonderzoek naar de geestelijke gesteldheid van de arts is niet
noodzakelijk.

Grensoverschrijdende en gewelddadige incidenten

Na de veroordeling in 2005 en na zijn vrijlating is de arts in 2013 veroordeeld voor
mishandeling van zijn vriendin en haar moeder. Tevens is gebleken dat de arts in het
verleden seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond jegens vrouwelijke
patiƫnten.

Geen uitzicht op behoorlijk en professioneel functioneren op afzienbare termijn

Het college is van oordeel dat de thematiek die bij alle incidenten een rol heeft gespeeld
en met zijn persoonlijkheidsstoornis verband houdt, nog volop aanwezig is en uitvoerige
langdurige behandeling vereist. Het belang van de arts om op afzienbare termijn weer
aan het werk te kunnen gaan dient te wijken voor het belang van de beveiliging van de
patiƫntenzorg.