Onvoorwaardelijke schorsing BIG-registratie voor één jaar voor homeopaat / basisarts

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen een homeopathisch geneesheer en arts te Drenthe gegrond verklaard. 

Aanleiding hiervoor is dat de arts aan patiënten met de ongeneeslijke ziekten ALS en MS valse hoop heeft gegeven op het stopzetten van de ziekteontwikkeling, vermindering van klachten of zelfs genezing als ze een homeopathische behandeling zouden ondergaan.

Beoordeling college

Het tuchtcollege acht naast het geven van valse hoop ook bewezen dat de arts patiënten onjuist en onvolledig informeert over wat er wel en niet mogelijk is binnen de reguliere geneeskunst. Ook heeft hij onvoldoende invulling gegeven aan de verzwaarde informatieverplichting jegens patiënten en de dossierplicht die op hem rust als alternatief werkend ‘arts’.

Motivering en maatregel

Het onterecht hoop bieden aan ongeneeslijk en terminaal zieke patiënten, een kwetsbare groep, wordt de arts ernstig aangerekend door het tuchtcollege. De arts heeft tijdens de procedure aangevoerd dat dit verwijt onterecht is. Hij staat nog steeds achter zijn werkwijze en blijft van mening, tegen beter weten in, dat de betreffende ziekten door middel van homeopathie behandelbaar zijn.

De ernst van de verweten gedragingen en het feit dat het niet aannemelijk is dat de arts op korte termijn zijn handelwijze zal aanpassen nu hij volhardt in zijn visie en werkwijze, maken dat het tuchtcollege de maatregel van een onvoorwaardelijke schorsing voor de duur van één jaar oplegt.

Gevolgen maatregel

Gedurende de periode van schorsing mag de man niet als arts, maar wel als homeopaat werken omdat homeopaten niet onder het tuchtrecht vallen. Hij mag zich niet tevens als ‘arts’ presenteren. De schorsing wordt van kracht zodra de beslissing onherroepelijk is geworden.