Samenvatting en beslissingen 14-001 CMT, 14-003 CMT en 14-004 CMT

Samenvattingen en beslissingen van het College van Medisch Toezicht op 22 mei 2015.

14-001

Voordracht van de IGZ betreffende arts wegens diens gewoonte van middelenmisbruik. Het CMT concludeert dat de arts een zeer ernstige en langdurige psychiatriche- en multipele verslavingsgeschiedenis heeft en dat hij de geschiktheid tot het uitoefenen van zijn beroep wegens zijn gewoonte van misbruik van middelen mist. Het CMT haalt de inschrijving van de arts door en schorst deze bij wijze van voorlopige voorziening met onmiddellijke ingang.

14-003

Voordracht van de IGZ betreffende fysiotherapeut wegens diens gewoonte van drankmisbruik. Het CMT concludeert dat er na twintig jaar nog steeds sprake is van alcoholmisbruik door de fysiotherapeut en dat hij de geschiktheid tot het uitoefenen van zijn beroep wegens zijn gewoonte van drankmisbruik mist. Het CMT haalt de inschrijving van de fysiotherapeut door en schorst deze bij wijze van voorlopige voorziening met onmiddellijke ingang. In het geval de fysiotherapeut zich zelf heeft uitgeschreven uit het BIG-register wordt het recht op herinschrijving in het BIG-register opgelegd.

14-004

Voordracht van de IGZ betreffende een chirurg wegens diens
geestelijke gesteldheid. Het college stelt vast dat zich bij de chirurg kortdurende psychotische
episodes hebben voorgedaan, maar dat hij in het verleden en tijdens deze procedure steeds
betrouwbaar is gebleken, zich constructief en toetsbaar heeft opgesteld en professioneel is
omgegaan met zijn ziekte. Het college heeft er vertrouwen in dat de arts zich beroepsmatig naar zijn beperkingen zal gedragen. Hij schat zijn bekwaamheid goed in en is dus in feite niet ongeschikt het beroep uit te oefenen. Een maatregel van beperkende aard is gegeven de omstandigheden overbodig. De voordracht wordt dus afgewezen.