Oud voorzitter Asser geëerd met lintje

Oud waarnemend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege (CTG) prof. mr. Daan Asser is geridderd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde op 13 november, tijdens het jaardiner van het CTG in kasteel De Hooge Vuursche in Baarn.

Daan Asser onderscheiden
De zojuist gedecoreerde Asser naast burgemeester Van Vliet

Activiteiten

Burgemeester van Bussum Albertine van Vliet speldde de onderscheiding op bij Asser. Hij ontving deze onderscheiding vanwege zijn vele maatschappelijke activiteiten, waaronder het waarnemen van de voorzittersfunctie bij het CTG.

Als plaatsvervangend voorzitter maakte Asser van 2007 tot en met 2015 deel uit van het presidium van het CTG. In 2013 droeg de toenmalige voorzitter zijn functie om gezondheidsredenen over aan Asser, die de functie twee jaar lang heeft waargenomen.

Kroon op het werk

Vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd is er aan zijn tuchtrechterschap een einde gekomen. Bij de jaarvergadering van het CTG van 13 november is op passende wijze afscheid genomen van Daan Asser als collegelid, met als kroon op zijn werk deze koninklijke onderscheiding.

Knap

De burgemeester sprak onder meer over Assers indrukwekkende staat van dienst waar het gaat om het Nederlands recht:  ‘Hij is één van de knapste rechtsgeleerden van ons land’.