(Gesloten) Centraal Tuchtcollege zoekt ervaren gezondheidsrechtjurist

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) zoekt een ervaren gezondheidsrechtjurist als lid-jurist voor een aantal zittingen per jaar.

Taak CTG

Het CTG bevordert en borgt de kwaliteit van de gezondheidszorg door middel van klachtbehandeling. In een samenstelling van steeds 3 juristen en 2 beroepsgenoten van de aangeklaagde zorgverlener (BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg), behandelt het CTG klachten tegen deze zorgverleners in hoger beroep. Het CTG is de hoogste instantie in deze tuchtzaken.

Samenstelling college

Het college bestaat uit leden-juristenen leden-beroepsgenoten. Het merendeel van de leden-juristen komt uit de appelcolleges, de Hoge Raad en de Raad van State. Daarnaast is een aantal gezondheidsrechtjuristen verbonden aan het CTG als lid-jurist.

Vacature

Binnen afzienbare termijn ontstaat een vacature voor een gezondheidsrechtjurist. Het CTG zoekt een zeer ervaren gezondheidsrechtjurist met gezag onder de vakgenoten en een rechterlijke attitude, zo mogelijk door ervaring in of met de Rechtspraak. De functie moet een  aantal dagen per jaar worden vervuld. Over het algemeen gebeurt dit naast een andere hoofdfunctie.

Gezondheidsrechtjuristen die aan de kwalificaties voldoen nodigen wij uit om hun interesse in een lidmaatschap van het CTG kenbaar te maken. Mochten meerdere geschikte kandidaten zich aanmelden, dan bestaat de mogelijkheid dat de reactie in portefeuille wordt gehouden voor later ontstane vacatures.

Informatie

Informatie over deze vacature kunt u verkrijgen bij mevrouw mr. J.M. Rowel-Van der Linde, voorzitter, of de heer mr. H.J. Lutgert, secretaris van het CTG. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer 070-340 54 17.

Reacties kunnen binnen drie weken na publicatie van deze advertentie worden gezonden aan:

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
t.a.v. mw. mr. J.M. Rowel-van der Linde
Postbus 20302
2500 EH Den Haag.