Nieuwe website tuchtcolleges

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg hebben een nieuwe website. Deze website is niet alleen een stuk moderner, ook is de site overzichtelijker geworden. Het webadres is onveranderd.

Veranderingen

Vooral de navigatiestructuur is ingrijpend vereenvoudigd ten opzichte van de vorige website. De nieuwe site is opgebouwd uit 4 hoofdmenu’s en heeft een subnavigatie rechts in beeld, die de bezoeker direct wijst op voor hem of haar relevante handige links en documenten.  De website is uitgerust met een overzichtelijk nieuwsarchief en een verbeterde zoekmachine. Het adres www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl is niet veranderd.

Doelgroep

De website is bedoeld voor zowel klagers en aangeklaagden. Ook belangstellenden en journalisten die op zoek zijn naar informatie kunnen terecht op de site. Zo worden er onder andere beslissingen, persberichten, jaarverslagen en reglementen gepubliceerd.

Persbeleid

Met de komst van de vernieuwde website is ook het persbeleid vernieuwd. Journalisten kunnen nu rechtstreeks contact opnemen met de woordvoerders van de Regionale Tuchtcolleges. Voorheen werd dat via een centraal telefoonnummer geregeld. De contactgegevens van de tuchtcolleges en woordvoerders vindt u op de nieuwe site onder het menu Over de tuchtcolleges en in het servicemenu Pers.

Kwaliteitsbewaking

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg bewaken de kwaliteit van de gezondheidszorg. Zij beoordelen nadat er en klacht is ingediend of een BIG-geregistreerde zorgverlener verwijtbaar heeft gehandeld. De tuchtcolleges kunnen diverse maatregelen opleggen. Bij het Centraal Tuchtcollege kan tegen een maatregel in beroep worden gegaan. Het Centraal Tuchtcollege is de hoogste rechtsprekende instantie.

De nieuwe website is op 2 september 2015 online gegaan.