Jaarverslag 2015 is uit

Het gezamenlijke jaarverslag van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht 2015 is uitgebracht. In dit verslag staan de jaarcijfers, enkele bijdragen uit het veld en casuïstiek.

Omslag jaarverslag

Cijfers

Het meest opvallend aan de jaarcijfers zijn de doorlooptijden. De doorlooptijd is de tijd die het afhandelen van een klacht duurt. Ten opzichte van 2014 is die gemiddeld met 30 dagen gedaald. Waar in 2012 de gemiddelde doorlooptijd nog 287 dagen was, daalde deze in 2015 naar 238 dagen.

Bijdragen

Het jaarverslag telt drie bijdragen. De eerste bijdrage uit het veld is van mw. mr. Jenneke Rowel - van der Linde. Als in 2015 nieuw aangetreden voorzitter van het centraal tuchtcollege gaat zij in op kwesties die in dit jaar speelden.

De tweede bijdrage gaat over het medisch beroepsgeheim en kinderbescherming. In dit artikel gaan mw. mr. drs. Mirjam Sombroek – van Doorm en mw. mr. dr. Rachèl van Hellemondt in op het spanningsveld tussen het medisch beroepsgeheim en melding van kindermishandeling.

In de laatste bijdrage vertelt mw. drs. Iris van den Hauten – Hinnen over de organisatorische speerpunten van de tuchtcolleges voor 2015 en volgende jaren. Als directeur van de directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is zij verantwoordelijk voor een optimale ondersteuning op het gebied van de bedrijfsvoering van de tuchtcolleges.

Casuïstiek

Ieder tuchtcollege heeft een anonieme versie van een in 2015 behandelde zaak gepubliceerd. Daarbij is gekozen voor zoveel mogelijk diversiteit naar beroepsgroepen is gelet op relevantie voor de samenleving. Zo staat er een zaak in tegen een homeopathisch geneesheer die ook basisarts is, en zaken tegen een klinisch verloskundige, een huisarts, een plastisch chirurg en tegen een arts – assistent.

Contact

Heeft u opmerkingen of vragen over het jaarverslag? Neem dan contact op via dpbest@minvws.nl. Het jaarverslag staat op tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.