Beroepsverbod voor (waarnemend) huisarts

De aangeklaagde huisarts moet onmiddellijk stoppen met zijn werk, zo heeft het Regionaal Tuchtcollege Den Haag vandaag beslist. Het tuchtcollege vindt het niet langer verantwoord dat de huisarts, die de praktijkvoering in augustus 2015 heeft beëindigd maar wel actief is gebleven als waarnemend huisarts, nog als zodanig blijft werken.

Daarom heeft het tucht-college eerder dan gepland uitspraak gedaan en de inschrijving van de arts in het BIG-register doorgehaald. Tegelijkertijd is ter bescherming van de individuele gezondheidszorg een spoedvoorziening getroffen, waardoor de huisarts meteen zijn werk moet beëindigen en niet mag wachten op een eventuele uitspraak in hoger beroep.

De aanleiding voor deze beslissing was een klacht over een consult van een diabetes-patiënte. Hierbij heeft de arts niet heeft onderkend dat patiënte ernstig was uitgedroogd door langdurig braken en onmiddellijk naar het ziekenhuis had gemoeten. Patiënte is de nacht daarop overleden.

Volgens het tuchtcollege heeft de arts ernstig verwijtbaar gehandeld. Hij heeft nauwelijks onderzoek gedaan, heeft te weinig vastgelegd in het medisch dossier en heeft een onverant-woord risico heeft genomen door de klachten van patiënte aan een buikgriep toe te schrijven en patiënte met zetpillen naar huis te sturen. Daarnaast heeft de arts niet laten zien dat hij beschikt over het van een (huis)arts te vergen kritisch vermogen tot reflectie op zijn doen en handelen. Zijn kennis en kunde schiet ten ene male tekort. Het tuchtcollege heeft niet meer het vertrouwen dat de arts op korte termijn voldoende zal bijscholen. Hierbij weegt ook nog mee dat de arts niet alleen in deze zaak maar ook al in een eerdere tuchtzaak op vergelijkbare fouten (onvoldoende onderzoek en verslaglegging) is gewezen, maar geen van beide keren inzicht heeft getoond in zijn ontoereikende functioneren en de oorzaak daarvan.

Gelet op dit kennelijk niet te corrigeren patroon van onvolkomenheden, komt het tuchtcollege tot deze zware maatregelen, waarbij de bescherming van de individuele gezondheidszorg voorop staat.

De geanonimiseerde uitspraak (kenmerk 2015-238) treft u tevens op deze site aan. Vanaf 28 april 2016 is deze uitspraak ook raadpleegbaar op www.tuchtrecht.nl.


Contactpersoon: mr. G.G.M.L. Huntjens, secretaris RTG Den Haag, tel nr. 06-55486225.