Tuchtcollege Zwolle schorst huisarts voorwaardelijk

ZWOLLE – Het Regionaal tuchtcollege Zwolle heeft een huisarts een voorwaardelijke schorsing opgelegd.

De klacht was ingediend door de dochter van een 87-jarige patiënt, bekend met diabetes mellitus, een CVA en meerdere TIA’s.

Reden klachten

De dochter heeft een klacht ingediend tegen de huisarts over de zorg voor haar vader, die geboren is in 1929. De klacht betreft diverse aspecten van de zorg zoals de diagnostiek en behandeling van de diabetes, de wondverzorging en de noodzaak om op herhaald verzoek een spoedvisite af te leggen.

Standpunt verweerder

Verweerder stelde zich aanvankelijk op het standpunt dat hij niet verwijtbaar had gehandeld. Later erkende verweerder dat hij eerder een visite had moeten afleggen.

Oordeel college

Klaagster en verweerder zijn het met betrekking tot de feiten over vrijwel alles oneens Waar verweerders lezing niet wordt ondersteund door zijn dossier, kan niet van zijn lezing worden uitgegaan ook omdat in het dossier notities staan die niet in overeenstemming kunnen zijn met het gebeurde en verweerder allerminst consistent was in zijn verklaringen. Het college is van oordeel dat verweerder ernstig is tekortgeschoten in de zorg voor patiënt en voor klaagster als naaste betrekking, door niet eerder een visite af te leggen. Hij heeft daarmee klaagster belast met de zorg voor haar vader. Diagnostiek en behandeling van de diabetes waren ernstig onder de maat. Voor het advies een wond te behandelen met lokaal insuline bestaat geen enkele medische onderbouwing. Dit advies kan volstrekt niet door de tuchtrechtelijke beugel.

Opgelegde maatregel

Het college maakt zich zorgen over het functioneren van verweerder en acht een schorsing op zijn plaats. Verweerder krijgt echter nog het voordeel van de twijfel en daarom wordt de maatregel voorwaardelijk opgelegd.