Tuchtcollege Eindhoven schorst psycholoog na rapportage (1584)

De gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) is werkzaam als kinderpsycholoog en jeugdpsycholoog. Hij heeft op verzoek van de vader van een kind drie rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming gelezen en zelf een rapport geschreven. De gz-psycholoog heeft dit gedaan zonder de moeder van het kind (klaagster) of het kind zelf te horen. Zijn advies was dat het voor het kind het beste was als het zijn hoofdverblijf bij vader zou hebben.

In verband met een echtscheidingsprocedure tussen klaagster en de vader van haar kind heeft de Raad voor de Kinderbescherming drie rapporten uitgebracht over de vraag waar het kind zijn hoofdverblijf moest krijgen. In afwachting van de definitieve beslissing van de rechter hierover was het kind door de rechter aan de moeder toevertrouwd. De vader heeft de gz-psycholoog gevraagd ook een rapport te schrijven. Beide ouders hadden ouderlijk gezag.

De rapportage van de gz-psycholoog voldoet volgens het tuchtcollege niet aan de eisen. De gz-psycholoog heeft het kind niet onderzocht of behandeld. Hij heeft het kind aangeduid als cliënt en de naam van de opdrachtgever ontbreekt. Klaagster was als gezagsdragende moeder niet op de hoogte van het rapport. Ook heeft de gz-psycholoog een ernstige inbreuk gemaakt op de privacy van klaagster door ook over haar te rapporteren.

Het college schorst de gz-psycholoog voor één maand omdat het zelden voorkomt dat een rapport zo ver onder de maat is en de schending van de professionele maatstaf zeer ernstig is. Ook heeft de gz-psycholoog niet laten blijken dat hij inzicht heeft in zijn handelen.

De volledige uitspraak zal worden gepubliceerd op tuchtrecht.nl.