Tuchtcollege Eindhoven waarschuwt chirurg (1568)

De chirurg heeft bij een patiënte onnodig haar gehele schildklier verwijderd. De chirurg had niet mogen uitgaan van uitzaaiing van schildklierkanker naar de lymfeklieren.

Omdat de operatie onomkeerbaar was en de gevolgen ervan niet gering zijn, had de chirurg zeker moeten weten dat er sprake was van uitzaaiing van schildklierkanker naar de lymfeklieren. De chirurg was op grond van de pathologierapportages ervan overtuigd dat daarvan sprake was omdat buiten de schildklier schildkliercellen waren gevonden. De chirurg had er niet van uit mogen gaan dat het hier om schildkliercellen ging. Het aanwezige echomateriaal gaf geen ondersteuning voor de diagnose maligniteit en de belangrijkste kenmerken van schildklierkanker waren niet aanwezig. De chirurg ging uit van zekerheden, waar hij nog had moeten twijfelen, en heeft daardoor niet geheel gehandeld conform (de strekking van) de aanwezige richtlijn.

De chirurg heeft inzicht getoond in zijn handelen en heeft integer, in de vaste overtuiging van een maligniteit, gehandeld. Ook heeft hij in zijn eigen ziekenhuis maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Daarom volstaat het college met een waarschuwing.

De volledige uitspraak zal worden gepubliceerd op tuchtrecht.nl, en tijdelijk op tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.