(Gesloten) Vacature voorzitter tuchtcollege Groningen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoekt wegens vertrek van de huidige voorzitter een: Voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen (16 uur per week / 0,44 fte).

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is belast met de tuchtrechtspraak op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ten aanzien van artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. Het rechtsgebied is Groningen, Friesland en Drenthe. Tussen de verschillende regionale tuchtcolleges is een proces gaande om een gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen.

Functie-eisen

U bent jurist en beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van het gezondheidsrecht. Ook beschikt u over een rechterlijke attitude en uitgebreide rechterlijke ervaring.

U kunt zelfstandig en autonoom rechtspreken samen met rechtsgeleerde leden en leden-beroepsgenoten. U bent een bekwame zittingsrechter en geeft op een prettige en evenwichtige wijze sturing aan het proces. Ook onder hoge werkdruk houdt u balans tussen werktempo en kwaliteit van de beslissing. Binnen de organisatie kunt u de zaken die u waarneemt op constructieve wijze omzetten naar verbeteringen.

Een afschrift van de opgestelde profielschets kan worden opgevraagd via ma.v.toor@minvws.nl.

Functiewaardering

De benoemingsprocedure is gepubliceerd in de Staatscourant. Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt het salaris vooralsnog maximaal € 8400,80 op basis van een volledige werkweek. De resultaten van een functiewaarderingsonderzoek worden in augustus 2016 verwacht. Detachering vanuit een gerecht geniet de voorkeur.

Informatie

Inlichtingen over de aard en de inhoud van de functie kunnen ingewonnen worden bij mr. J.M. Rowel-van der Linde, voorzitter van het Centraal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, telefoonnummer 070 3405427.

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met M.A. van Toor, telefoonnummer 06 554 773 70.

De eerste ronde van de selectiegesprekken wordt gevoerd op 9 augustus 2016. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Voor meer informatie kunt u ook tuchtcollege-gezondheidszorg.nl raadplegen. Sollicitaties dient u uiterlijk 16 juli 2016 te richten aan Z.M. de Koning en te zenden aan de minister van VWS, t.a.v. de directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag of naar mailadres ma.v.toor@minvws.nl.