Kinderarts mag vanwege kinderporno vak nooit meer uitvoeren

Amsterdam - Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam verklaart de klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tegen een kinderarts gegrond. De arts mag met onmiddellijke ingang nooit meer als kinderarts werken.

Begin september 2015 is bij de kinderarts door de politie een aantal gegevensdragers in beslaggenomen waarop – naast een grote hoeveelheid pornografische en erotische afbeeldingen – 13 kinderpornografische afbeeldingen zijn gevonden. Daarnaast is een aanzienlijke hoeveelheid chats aangetroffen die aan kinderpornografie te relateren is.

Reden klachten

Het Openbaar Ministerie heeft de strafzaak tegen de kinderarts in juni 2016 afgedaan met een voorwaardelijk sepot, waardoor arts niet verder strafrechtelijk vervolgd wordt. De aan het sepot verbonden en door de arts geaccepteerde voorwaarden zijn onder meer dat hij zich verplicht laat behandelen voor de zedenproblematiek en gedurende drie jaar niet zal werken met kinderen. De IGZ heeft daarna een klacht bij het tuchtcollege ingediend en vindt dat de arts met het bekijken en in het bezit hebben van kinderpornografisch materiaal het  vertrouwen dat de samenleving, patiënten en familie daarvan in een (kinder)arts hebben ernstig heeft geschaad. De kinderarts heeft ten aanzien van de kinderen die hij behandelt een bijzondere zorgplicht. Het downloaden, bekijken en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal is niet te verenigen met deze zorgplicht. Ook al heeft het handelen in privétijd plaatsgevonden, tast dit toch het algemeen belang van een goede individuele gezondheidszorg aan, aldus IGZ.

Standpunt kinderarts

De arts heeft aangevoerd dat het handelen in de privésfeer heeft plaatsgevonden en dat zijn handelen daarom niet door de tuchtrechter kan worden beoordeeld. Bij hem is geen sprake van pedofiele gevoelens of een pedofiele geaardheid, laat staan van pedoseksualiteit. Het feit dat hij zich heeft ingelaten met het communiceren over en in het bezit hebben van kinderpornografisch materiaal is een gevolg van een onderliggende seksverslaving waaraan hij al langer leed, en expliciet niet van een pedofiele geaardheid. De arts meent dat de seksverslaving en zijn beroep als kinderarts twee gescheiden werelden zijn en hij bestrijdt dat hij een gevaar is geweest voor patiënten of dat hij dat in de toekomst zou kunnen zijn.

Oordeel tuchtcollege

De IGZ is ontvankelijk in de klacht, ook al heeft het handelen van de kinderarts in privétijd plaatsgevonden, nu dit handelen voldoende weerslag heeft op het belang van de individuele gezondheidszorg: het privéhandelen van de kinderarts gaat niet samen met zijn hoedanigheid (werk) van kinderarts. De klacht van de IGZ is door het tuchtcollege gegrond verklaard. Over de strafmaatregel zegt het college het volgende: De arts heeft de feiten volledig erkend.  Hij heeft openheid van zaken en heeft zich direct na zijn verhoren bij de politie onder professionele behandeling heeft laten stellen. De arts heeft ter zitting erkend dat hij met zijn handelen (ver) over de maatschappelijke en tuchtrechtelijke schreef is gegaan. De arts (geboren in 1976) is relatief jong heeft nog een lang arbeidzaam leven voor de boeg. Hij heeft geen pedofiele aard en ook geen persoonlijkheidsstoornis blijkt uit verslagen van de behandelend psycholoog. Het risico op herhaling wordt laag ingeschat en hij heeft zijn carrière en specialisatie als kinderarts beëindigd. De kinderarts is (direct) ontslagen door het ziekenhuis en is inmiddels zo’n anderhalf jaar niet meer werkzaam als arts. Ten slotte slaat het college ook acht op het voorwaardelijk sepot van het OM en de enorme (negatieve) publiciteit in de media, waarin de kinderarts met naam en toenaam is genoemd – in die zin is hij flink gestraft. Doorhaling van zijn bevoegdheid als arts te  werken vindt het college te ver gaan, zodat hij nog wel als arts kan blijven werken. Hij mag echter nooit meer als kinderarts werken.

Opgelegde maatregel

Het tuchtcollege ontzegt de kinderarts de bevoegdheid om nu en in de toekomst het beroep van kinderarts uit te oefenen. Hij mag zich dus ook niet opnieuw laten inschrijven als kinderarts.