Vacature voorzitter Regionaal Tuchtcollege Amsterdam

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoekt wegens vertrek van de huidige voorzitter een Voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam.

Taak tuchtcollege

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is belast met de tuchtrechtspraak op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ten aanzien van artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. Het rechtsgebied is Noord-Holland en Utrecht. Tussen de verschillende regionale tuchtcolleges is een proces gaande om een gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen.

Profiel

U bent jurist en heeft affiniteit met het gezondheidsrecht. Ook beschikt u over een rechterlijke attitude en uitgebreide rechterlijke ervaring. U kunt zelfstandig en autonoom rechtspreken samen met rechtsgeleerde leden en leden- beroepsgenoten. U bent een bekwame zittingsrechter en geeft op een prettige en evenwichtige wijze sturing aan het proces. Ook onder hoge werkdruk houdt u balans tussen werktempo en kwaliteit van de beslissing. Binnen de organisatie kunt u de zaken die u waarneemt op constructieve wijze omzetten naar verbeteringen. Meer informatie leest u in de profielschets.

Functiewaardering

De benoemingsprocedure is gepubliceerd in de Staatscourant. Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt het salaris vooralsnog maximaal € 8400,80 op basis van een volledige werkweek. De resultaten van een functiewaarderingsonderzoek worden medio 2017 verwacht. Detachering vanuit de rechtspraak geniet de voorkeur.

Informatie over de procedure en functie

Inlichtingen over de aard en de inhoud van de functie kunnen ingewonnen worden bij mr. J.M. Rowel-van der Linde, voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, telefoonnummer 070 3405427.

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met C.M. van Straalen-Rijgersberg, telefoonnummer 06 278 969 25.

Gespreksdata

De eerste ronde van de selectiegesprekken wordt gevoerd op 24 april 2017.
De tweede ronde van de selectiegesprekken wordt gevoerd op 1 mei 2017.
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Solliciteren

Sollicitaties dient u uiterlijk 1 april 2017 te richten aan Z.M. de Koning en te zenden aan de minister van VWS, t.a.v. de directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies, postbus 20350, 2500 EJ Den Haag of naar mailadres cm.rijgersberg@minvws.nl.