(Gesloten) Vacature administratief medewerker Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (18 uur)

Een goede administratieve ondersteuning is voor het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg van onschatbare waarde om zaken efficiënt te kunnen behandelen. Als administratief medewerker draag je zo bij aan goede gezondheidszorg in Nederland. Reageren kan tot 30 maart 2017.

Jij zorgt bij het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg zelfstandig voor de volledige administratieve behandeling en afhandeling van binnengekomen zaken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie en voor het dossier, de voorraad en het archiefbeheer.

Je onderhoudt over je werkzaamheden contact met de voorzitter van het tuchtcollege, de (adjunct-)directeur van de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT), de (plaatsvervangend) secretaris, leden-juristen en leden-beroepsgenoten, en met klagers, verweerders en andere betrokkenen in verband met informatieverstrekking.

Jouw taken

 • Je toetst binnengekomen zaken op formele vereisten en ontvankelijkheid, beoordeelt of deze zaken juist en volledig zijn, maakt de stukken zo nodig compleet en rapporteert bijzonderheden aan de secretaris.
 • Je verzorgt de uit de zaak voorvloeiende correspondentie met betrokkenen en je verstrekt telefonische informatie.
 • Je zorgt voor inzage en tijdige verzending van stukken aan betrokkenen.
 • Je plant zittingsdata en –zalen in, maakt zittingslijsten en verzorgt de correspondentie daarvoor, zoals oproepen.
 • Je stelt een proces-verbaal van een vooronderzoek op en je bewaakt termijnen en andere formele vereisten voor de behandeling van een zaak.
 • Je houdt gegevens over behandelde zaken bij voor kwartaalrapportages.
 • Je verzendt eindbeslissingen naar partijen en naar de inspectie, en je zorgt ervoor dat onherroepelijke beslissingen ten uitvoer worden gebracht, bijvoorbeeld melding in het BIG-register en publicatie.
 • Je organiseert bijeenkomsten voor het college, verwerkt en registreert wijzigingen in benoemingen en bij ontslagen en je actualiseert werkinstructies en AO-beschrijvingen.
 • Je zorgt voor de financiële administratie: je controleert reiskosten, en maakt en verstuurt na goedkeuring declaraties naar de directie ESTT.

Functie-eisen

 • Je hebt MBO-niveau en een administratieve of secretariële opleiding of vakkennis.
 • Je hebt ervaring met administratieve werkzaamheden en tekstverwerking.
 • Je hebt kennis van regelgeving en administratieve en juridische procedures bij zaaksbehandeling.
 • Je hebt affiniteit met medische termen.
 • Je legt makkelijk contact en hebt een praktisch organisatievermogen.
 • Je bent accuraat, flexibel en integer.
 • Je bent klant- en resultaatgericht en een teamplayer.
 • Je blijft jezelf graag ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau Schaal 6
Maandsalaris Min. €1.972 - Max. €2.642 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject /  werkzaamheden
Maximaal aantal uren per week 18

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Richt je brief onder vermelding van het vacaturenummer VWS160151 (ESTT) aan Iris van Hauten en stuur deze samen met je CV naar vacaturemeldingen@minvws.nl.
 • Ben je aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, stuur dan een kopie van je aanwijzingsbrief mee met je sollicitatie.
 • Reageer voor 30 maart 2017.

Meer over de functiegroep Medewerker Administratie

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies

De secretariaten van de tuchtcolleges zijn verantwoordelijk voor de administratieve en juridische voorbereiding en ondersteuning tijdens de procesgang van de beoordeling van de bij de tuchtcolleges gemelde klachten. Daarnaast ondersteunen de secretariaten de tuchtcolleges in hun voorlichtende taak en verstrekken zij management-, beleids- en toezichtinformatie. De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door regionale tuchtcolleges. Het centraal tuchtcollege behandelt de geschillen in hoger beroep.

De administratief medewerker valt onder de (adjunct-)directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies, wordt aangestuurd door de secretaris van het tuchtcollege en legt functioneel verantwoording af aan de voorzitter van het tuchtcollege over de kwaliteit en kwantiteit van de administratieve ondersteuning.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marike van der Hart, Secretaris Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Eindhoven

040-232 85 46

Mevrouw Cindy van Straalen, adviseur bedrijfsvoering HRM

06-27896925

Iris van den Hauten

06-52 75 37 04

Mevrouw Natasja Vissers

vacaturemeldingen@minvws.nl

070-3405657