Jaarverslag 2016: jaarcijfers stabiel, doorlooptijden verder verkort

Het jaarverslag van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht (CMT) is uit. In dit jaar zijn in totaal 2.089 klachten afgehandeld.

De doorlooptijd is bij de regionale tuchtcolleges verder afgenomen met gemiddeld 22 dagen. Een procedure duurt nu zo’n 216 dagen. Bij het centraal tuchtcollege liep de doorlooptijd met 30 dagen terug, naar 279 dagen.

Beeld: Jaarverslag 2016
Doorlooptijden regionale tuchtcolleges

Cijfers

De regionale tuchtcolleges handelden 1.567 klachten af, het CMT twee en het centraal tuchtcollege 520. In 33% van de zaken die werden behandeld door de regionale tuchtcolleges werd in beroep gegaan bij het centraal tuchtcollege. Van de twee klachten die door het CMT werden behandeld werd er eenmaal in beroep gegaan.

De jaarcijfers vertonen weinig afwijkingen ten opzichte van vorig jaar. Wel valt op dat de doorlooptijden verder verkort zijn. In het afgelopen jaar is er verkort met 22 dagen, in de afgelopen vijf jaar is er verkort met 71 dagen.

De invoer van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft vooralsnog niet tot een afname van het aantal ingediende klachten geleid. De Wkkgz gaat over de klachtenafhandeling in de gezondheidszorg waarbij een klachtenfunctionaris een belangrijke rol speelt.

Vorm

Dit jaar bieden de tuchtcolleges voor het eerst het jaarverslag ook aan in EPUB-formaat, waardoor het ook op mobiele apparaten goed raadpleegbaar is. Deze versie verschijnt op 4 april.

Het jaarverslag download u van de website van de tuchtcolleges: tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Als u graag een papieren jaarverslag ontvang kunt u een verzoek sturen naar dienstpostbus-estt@minvws.nl.