Klacht over onaangetekend terugsturen van medische gegevens aan patiënt onterecht

Het regionaal tuchtcollege te Zwolle kreeg een klacht te behandelen van een studente die voor een psychologische behandeling dossiers van eerdere behandelingen had gegeven aan een gz-psycholoog.

Wat was er aan de hand?

Toen de behandeling niet doorging, stuurde de gz-psycholoog deze dossiers niet-aangetekend terug. Deze dossiers zijn in handen gekomen van de huurbaas van de studente, die ze heeft gebruikt in een procedure tegen haar bij de civiele rechter.

De klacht

Klaagster verwijt de gz-psycholoog onder meer dat zij onzorgvuldig is omgegaan met de gegevens van klaagster, door deze niet-aangetekend te verzenden naar een niet door haar gecontroleerd adres.

Wat vond het college?

Klaagster heeft niet gereageerd op de vraag van de gz-psycholoog per e-mail of ze nog op hetzelfde adres woonde en evenmin een adreswijziging gestuurd. Er is geen rechtsregel die verplicht, en evenmin is voorgeschreven, dat verweerster de stukken per aangetekende post had moeten verzenden. Hoewel het beter was geweest om kort voor verzending van de stukken nogmaals bij klaagster het adres te verifiëren en wel gebruik te maken van aangetekende verzending, kan het handelen van verweerster de tuchtrechtelijke toets doorstaan. Dat de toenmalige huurbaas de informatie in een andere procedure heeft ingebracht kan niet leiden tot een ander oordeel.

De volledige uitspraak staat op tuchtrecht.nl.