Waarschuwing na pijnlijke borstvergroting

Het tuchtcollege Groningen behandelde een zaak tegen een radioloog die als cosmetisch arts een borstvergroting door middel van liposuctie en lipofilling had uitgevoerd.

Wat was er aan de hand?

Tijdens de operatie werd vet afgezogen uit de buik, flanken en bovenbenen en dit werd vervolgens ingebracht in de borsten. Deze operatie heeft meerdere uren geduurd. De behandeling was erg pijnlijk voor klaagster en ze is ontevreden over het resultaat van de operatie.

De klacht

Klaagster vindt dat de arts haar geen goede informatie heeft gegeven over het te verwachten resultaat en de pijn tijdens de behandeling. De operatie heeft geen vergroting van haar borsten opgeleverd, terwijl klaagster er veel voor heeft moeten betalen.

De behandeling heeft plaatsgevonden onder slechts lokale verdoving. Klaagster heeft tijdens de behandeling duidelijk aangegeven dat ze veel pijn had, maar verweerder heeft daar niets mee gedaan.

Ook zou de arts niet de juiste vaardigheden beheersen  om dit soort operaties uit te voeren. Als arts mag hij de operatie misschien wel doen, maar hij moet het ook goed kunnen doen.

Wat vond het college

Het college vond dat de arts wel voldoende informatie heeft gegeven aan klaagster. Dit bleek onder andere uit het medisch dossier.

Ten aanzien van de hevige pijn die klaagster heeft geleden tijdens de behandeling vond het college dat de arts anders had moeten optreden. Hij heeft gevraagd of hij de behandeling moest stoppen. Van een patiënt kun je tijdens een operatie in een afhankelijke situatie niet verwachten dat zij zelf besluit de operatie te stoppen. De arts had meer pijnstilling kunnen toedienen of zelf kunnen beslissen om de operatie te stoppen. Dit deel van de klacht is terecht.

De arts mocht deze operatie volgens het college uitvoeren omdat hij als arts staat ingeschreven in het BIG-register. Door het volgen van opleidingen en trainingen en het aantal door hem uitgevoerde operaties is hij volgens de eisen van de Nederlandse Vereniging Voor Cosmetisch Chirurgie ook bekwaam om deze operatie uit te voeren.

Het college vond nog wel dat het belangrijk is dat er meer duidelijkheid komt aan welke eisen van bekwaamheid cosmetische artsen moeten voldoen en dat er duidelijke richtlijnen moeten komen voor de inrichting van hun praktijk. Vooral omdat elke arts zich ‘cosmetisch arts’ mag noemen.

Voor het onderdeel van de pijnstilling kreeg de arts een waarschuwing.

De geanonimiseerde beslissing leest u op tuchtrecht.nl. Er kan nog hoger beroep worden ingesteld.