Geen belang bij klacht over inhoud rapport dat niet is uitgebracht

Het tuchtcollege Amsterdam behandelde een klacht van een deskundige over een psychiater. De centrale vraag die het tuchtcollege moet beantwoorden is: kun je klagen over een rapport dat niet is uitgebracht?

Wat was er aan de hand?

Een psychiater stuurt een concept van een rapport op naar de persoon over wie hij als deskundige rapporteert in een civiele procedure. Die persoon verlangt dat het concept wordt aangepast en dreigt met een tuchtklacht als het niet gebeurd. Hierop levert de psychiater zijn opdracht in en brengt het rapport niet uit. De tuchtklacht volgt alsnog.

De klacht

Klager klaagt over de inhoud van het rapport en over de bejegening. Hij zou zeer onheus door de psychiater zijn behandeld.

Wat vond het college?

Het college vindt dat je geen belang hebt bij de behandeling van een klacht over de inhoud van een rapport dat niet is uitgebracht. Dit deel van de klacht is niet-ontvankelijk. Het deel van de klacht dat ziet op de bejegening wordt afgewezen omdat niet kan worden vastgesteld wat er precies is gebeurd.