Onterechte klacht over dry-needlebehandeling

Het tuchtcollege Groningen behandelde een zaak tegen een fysiotherapeut. Zij zou de patiënt niet goed hebben geïnformeerd en een verkeerde behandeling hebben toegepast.

Wat was er aan de hand?

Klager ging naar de fysiotherapeut omdat hij lage rugklachten had. Hij zou een week later met zeilvakantie gaan en wilde daarom snel van zijn klachten af. De fysiotherapeut heeft direct twee behandelingen ingepland. Zij heeft klager voorgesteld een dry needlingbehandeling (met een speciale techniek spieren aanprikken die daardoor snel en langdurig ontspannen raken) te starten omdat vanuit ervaring blijkt dat deze behandeling een positief effect heeft op klachten. Ze zou daarmee het beste en snelste effect kunnen bereiken voor de patiënt. Zij heeft uitgelegd wat deze behandeling inhoudt.

De klacht

Klager is ontevreden over deze behandeling omdat hij ondraaglijke pijn heeft gehad op de behandelde plek in de nacht na de behandeling. Dit had de fysiotherapeut hem niet van tevoren verteld. Hij verwijt de fysiotherapeut dat ze deze behandeling niet op hem had mogen toepassen. Ook is er volgens klager niet aangetoond dat deze behandeling beter is dan reguliere behandelmethodes en daarom zou deze behandeling verboden moeten worden.

Wat vond het college?

Het college vindt dat de fysiotherapeut goed heeft uitgelegd waarom zij voor deze behandeling heeft gekozen. Vanuit onderzoek en best practice is gebleken dat dry needling een positief effect heeft op de klachten van patiënten. Ook blijkt uit het overgelegde medisch dossier dat zij voldoende voorlichting aan klager heeft gegeven. Ook ten aanzien van mogelijke napijn heeft zij klager voorgelicht en tips gegeven wat hij dan moest doen.

Het college vindt de klacht van klager daarom niet terecht en wijst deze af.

Tegen de beslissing is nog beroep mogelijk.