Terechte klacht tegen specialist ouderengeneeskunde over particuliere verwenzorg voor demente bejaarden

Het tuchtcollege Zwolle behandelde een zaak tegen een specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts). Hij zou onder meer geen goede zorg hebben verleend.

Wat was er aan de hand?

Verweerder, specialist ouderengeneeskunde, was samen met zijn echtgenote eigenaar en directeur van een woonvoorziening met luxe verwenzorg voor demente bejaarden.

In de presentatie van de woonvoorziening liet hij onder meer vermelden: Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders en huishoudelijke medewerkers. De moeder van klaagster heeft in een vergevorderd stadium van dementie gedurende ruim een halfjaar in de woonvoorziening gewoond en is daarna overleden.

Klaagster had de Inspectie ingeschakeld, die opdracht gaf om maatregelen te nemen. Nadat de zorgen van de Inspectie alsmaar toenamen, is de woonvoorziening overgenomen door een instelling.

De klacht

De klacht houdt in dat op meerdere onderdelen geen goede zorg is verleend, dat verweerder zijn titel specialist ouderengeneeskunde heeft misbruikt en zonder toestemming het zorgdossier van de moeder aan de Inspectie heeft verstrekt.

Wat vindt het college?

Het college vindt, anders dan verweerder wil, de klacht ontvankelijk omdat verweerder in de presentatie van de woonvoorziening de indruk en het vertrouwen heeft gewekt dat hij als specialist ouderengeneeskunde mede verantwoordelijk was voor de bewoners.

Inhoudelijk oordeelt het college dat verweerder zich heeft onttrokken aan de verplichting om verantwoorde zorg te leveren, nu hij de verantwoordelijkheid daarvoor geheel bij anderen legt. Hoewel verweerder zijn titel van specialist ouderengeneeskunde niet heeft misbruikt, heeft hij wel voor verwarring over zijn rol gezorgd. De Inspectie, tot slot, heeft een wettelijke bevoegdheid om dossiers in te zien, zodat verweerder hierin geen tuchtrechtelijk verwijt treft.

De klacht is grotendeels gegrond en er volgt een berisping.

Tegen de beslissing die is gepubliceerd op tuchtrecht.nl is nog beroep mogelijk.