Openbare zitting van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag

Woensdag 13 juni 2018 om 16.00 uur.

Zaak

Inzake de klacht van de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd tegen een specialist ouderengeneeskunde ter zake van euthanasie bij een demente, wilsonbekwame patiënte.

Locatie

Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, 2596 AJ Den Haag, zaal E3.

Opnamen

Verzoek voor opnamen van de zitting moet ten minste 24 uur voorafgaand aan de zitting worden ingediend bij de perswoordvoerder van het College, bereikbaar op:  06-55486225.