Vitaminetekort terecht niet erkend

Het Centraal Tuchtcollege behandelde een beroep over een klacht tegen vier artsen: een huisarts, een neuroloog en twee internisten.

Wat was er aan de hand?

Al jarenlang heeft de klager veel last van verschillende klachten, waaronder vermoeidheid, duizeligheid, slaapproblemen, concentratie. Hij wijt al deze klachten aan een vitamine B-12 tekort. De artsen zien andere mogelijke oorzaken en onderzoeken hem daarop. Ook heeft hij op meerdere momenten vitamine B-12 gekregen, zowel per tablet als per injectie. De onderzoeken die de artsen deden, toonden volgens wetenschappelijke standaarden geen tekort aan Vitamine B-12 aan.

De klacht

De klacht die klager heeft ingediend bevat per arts tussen de 4 en 19 onderdelen. De klachten komen samengevat erop neer dat zij een tekort aan kennis hebben over zo’n vitaminegebrek, onvoldoende onderzoek hebben gedaan en zo de gezondheid van de patiënt hebben geschaad.

Wat vond het college?

Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klachten afgewezen; de artsen hebben behandeld zoals wetenschappelijk is vastgesteld over dit soort gezondheidsklachten, de goede onderzoeken laten uitvoeren en juiste medicijnen voorgeschreven. Het Centraal Tuchtcollege is het eens met het oordeel van het Regionaal Tuchtcollege en beoordeelt het handelen van de artsen ook als passend.